Abaja sadama ehitushind peab kahanema (8)

Saaremaa vallavalitsus esitab volikogule ettepaneku vähendada valla 2018. aasta eelarves Abaja sadama ehitamise kulusid 65 000 euro võrra.

Kui esialgu oli eelarve eelnõus sadama ehituseks planeeritud 160 000 eurot, siis pärast kõigi osapooltega kohtumist ja ühise seisukoha kujundamist on projekt otsustatud ellu viia väiksemas mahus. Vallavanem Madis Kallas selgitas, et kulude kavandamisel oli aluseks võetud kehtiv detailplaneering ja ehitushind kujunes planeeringus lubatud maksimummahu järgi.

Print Friendly, PDF & Email