LIHTNE KÜSIMUS: Septembris Kuressaare linnavolikogu koosolekul… (5)

Septembris Kuressaare linnavolikogu koosolekul ütles abilinnapea Mart Mäeker, et uues vallas peab nn kolemajade puhul kaaluma ka sundvõõrandamist. Kas ja mida kavatseb Saaremaa vallavalitsus nn kolemajade probleemiga ette võtta, kuidas lagunevate hoonete ja räämas kinnistute omanikke korrale kutsuda?

Mart Mäeker

Vastab Mart Mäeker, abivallavanem:

Kasutusel mitteolevate ja linnapilti risustavate hoonete puhul tuleb lähtuda juhtumipõhiselt. Iga objekt vajab erinevat lähenemist ja lahenduste otsimist. Paljud Kuressaare linnas olevad nn kolemajad on muinsuskaitse eritingimustega ja nende taastamine nõuab palju rohkem finantsilisi kulutusi kui muinsuskaitseliste piiranguteta alal asuv hoone. Jätkuvalt on kõrgema prioriteediga kolemajad need, mille seisukord kujutab endast ohtu inimestele või kellegi teise varale. Kuna 2018. aasta algusest on vaja tegeleda kolemajade ja ohtlike objektidega kogu valla territooriumil, siis eeldab see kõigepealt olukorra kaardistamist Saaremaal tervikuna.

Print Friendly, PDF & Email