Kihelkonna kirik küsib remondiks toetust (5)

Kihelkonna koguduse õpetaja Rene Reinsoo palub Saaremaa vallavalitsuselt 10 000 eurot toetust kiriku tornijala lõunakülje remondiks.

Vallavanem Madis Kallasele ja praost Anti Toplaanele saadetud pöördumises märgib kirikuõpetaja, et Saaremaa omavalitsuste ühinemislepingu punkti 10.7 kohaselt jätkatakse uue valla territooriumil asuvate kultuurimälestiste korrashoiu ja renoveerimise toetamist vähemalt senises mahus. “Olen Kihelkonna valla endise volikogu liikmena seda punkti oluliseks pidanud ning tulevikule mõeldes on Kihelkonna endine vallavolikogu ka rohkem oma iidse pühakoja korrashoidu ja renoveerimisse panustanud,” lisab ta.

Reinsoo viitab, et aastal 2016 eraldas Kihelkonna vald 18 300 eurot kiriku sisetöödeks, eelmisel aastal 10 000 eurot oreli restaureerimise kaasfinantseerimiseks. Mullu tegi Kihelkonna vald ka muinsuskaitseametile taotluse tornikiivri restaureerimiseks ja kaasfinantseeringu kinnituseks väljastas vallavalitsus ka garantiikirja toetada tornitöid 10 000 euroga.

“Mulle ütles tollane Kihelkonna vallavanem Raimu Aardam, et plaanitud investeering tuli Kihelkonnalt suurde valda üle. Kuuldavasti oli see esimesel Saaremaa valla eelarve lugemisel ka omaette reana sees,” kirjutab Reinsoo. Ta lisab, et tänavu polnud muinsuskaitseametil paraku piisavalt ressursse ja Kihelkonna kiriku tornikiivri tööd jäid toetuste nimekirjast välja.

Kuid lisaks tornikiivrile on väga halvas seisus ka tornijala lõunakülg. “Eks seda mõjutab rohkem ka ilmastik ning pärast külmumist-sulamist ja tugevat tuult on suured kivi- ja krohvitükid just selles piirkonnas maas, kus liiguvad kirikulised ja matuserongkäigud. Õnneks pole ükski inimene veel kiviga pihta saanud,” nendib kirikuõpetaja.

Reinsoo sõnul otsustas teemat arutanud Kihelkonna koguduse juhatus tellida tornijala lõunakülje remondi hinnapakkumise. Praeguseks on see käes – 11 721,60 eurot koos käibemaksuga.

“Kihelkonna koguduse poolt tundub mõistlik ja õiglane, kui vald toetaks töid eelmise aastaga võrdses mahus 10 000 eurot ja koguduse poolt panustaksime 1721,60 eurot,” leiab Reinsoo.

Kirikuõpetaja lisab, et Kihelkonna kirikus on käsil ka mitmed teised suuremahulised tööd, nagu oreli sisu restaureerimine (kogu projekt 89 000 eurot, sellest 50 000 PRIA-lt, 10 000 Kihelkonna vallalt ja ülejäänud koguduse poolt). Samuti otsitakse võimalusi ka oreli väliskülje ehk prospekti renoveerimiseks, mille prognoositav hinnaklass on 25 000 eurot.

Print Friendly, PDF & Email