Kui Orissaare on konnatiik, siis on siin aktiivsed konnad (5)

Teisipäeva ennelõunane jäine tuul ja 16 külmakraadi ei heiduta orissaarlasi, kel plaan või tarvidus kodunt välja tulla. Kes võtab ette poereisi, kes kogunevad sünnipäevapeoks, kes valmistab ette pärastlõunaseks laste lusikapeoks. Igaühel omad tegemised.

UUENDUSED MEELDIVAD: Malle Tarvisele uuendused meeldivad. Kui tuleb uus ja uhke pood, on see ju hea. Poes käis Malle koos lapselapse Karl Johannes Arjakasega, kes tuli vanaemale külla Pärnust.
IRINA MÄGIAleviku kaubanduskeskuse või teisiti öelduna Orissaare Konsumi ees jalutab vastu rõõmsailmeline Kati Nõu, kunagise suurmajandi loomakasvatusjuht, teeneline zootehnik, kes nüüd osaleb igasugustes seltsingutes ja ringides, käib turismireisidel. Tal on iga asja kohta oma arvamus, mida sõnakas naine ei pelga ka välja öelda.

Kati on Orissaares üle elanud mitu haldusreformi. Noore neiuna töötas ta mõnda aega isegi rajoonikeskuse jaoks ehitatud majas, mis pärast Orissaare rajooni likvideerimist koolihooneks muudeti. Orissaare internaatkool tegutses aastani 2008. Nüüd ei ole ka enam Orissaare valda.

Endises vallakeskuses Orissaare alevikus seisavad tühjana mõnedki ajaloolised hooned. Kas see tähendab Orissaare jaoks ääremaastumist?

Kati nii ei arva, ehkki ütleb, et kurb on vaadata tühjaks jäänud suurt koolihoonet ja teisigi maju, kus tegevust enam ei toimu.

“Mulgi oli seal Orissaare rajooni ajal väike kabinet. Ametis olin seal väga vähe aega. Kadus rajoon, tuli kool. Kümme aastat on maja tühjana seisnud. Lootus pole aga kadunud. Küll leidub ettevõtlikke inimesi, kes oskavad majja elu jälle sisse tuua,” on põline orissaarlane optimist.

Poe kohta ütleb Kati, et seegi on pooleldi Orissaare sümbol. Üheks ehitajaks oli ka tema abikaasa. Kati on ise kaupluse ehitustöödel abiks käinud. “Uue vastu aga ei saa. Peab ise muutuma. Kui kõik samad teenused jäävad, maja tuleb suurem ja uhkem, siis ei saagi vastu olla,” toonitab Kati.

Veel rõhutab ta, et kui keegi kusagil Orissaaret konnatiigiga võrdleb, siis elavad selles tiigis väga aktiivsed konnad.

Otsus rajada Orissaarde töölisalev

Ajaloolane Bruno Pao annab Orissaare arenguloost Saaremaa muuseumi kaheaastaraamatus põhjaliku ülevaate. Kirjasõnas on Orissaaret esmakordselt mainitud ühes 1453. aasta ürikus nimekujuga Orgenzar…

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest.

Print Friendly, PDF & Email