Luuakse andeka lapse fond (5)

Saaremaa vallavolikogu kinnitas 22. veebruari otsusega valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2018.–2019. õppeaastaks ning see sisaldab ka andeka lapse rahalist toetamist tema valitud valdkonnas edusammude tegemiseks.

Vallavalitsuse noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist Marii Kõrgesaar ütles, et andekate õpilaste toetamine on kujunenud üheks kitsaskohaks, mis on seni saanud vähe tähelepanu. Lahendusena nähakse õpilaste edusammude rahalist toetamist.

“2018.–2019. õppeaasta alguseks on kavas välja töötada niinimetatud andeka õpilase fond,” lausus Kõrgesaar, kelle sõnul on taotlemiseks kokku 20 000 eurot. “Aluseks on riiklik huvihariduse toetus, kuid täpsem korraldus on praegu veel idee tasandil ja seda, kuidas toetust jagatakse, pole veel paika pandud. Võimalik, et toetus saab edaspidi mingi muu nime, kuid praegu oleme seda toetuse sisu järgi nimetanud andeka lapse fondiks. Idee oli sellisena sees ka Lääne-Saare huvihariduskavas.”

Print Friendly, PDF & Email