“Elu alvaritele” kandideerib Euroopa Komisjoni auhinnale

Lääne-Eestis ja saartel elluviidav loopealsete taastamise projekt “LIFE to alvars” valiti tänavu Natura 2000 auhinna finalistide sekka.

ANNELY ESKO Lõetsa projektialal, kus taastatakse kokku 70 hektarit loopealseid.
MAANUS MASING“LIFE to alvars” projektikoordinaator Annely Esko ütles, et eelkõige väärtustati selle projekti puhul sotsiaalmajanduslikku mõju projektialade piirkonnas.

Natura 2000 auhinda antakse välja igal aastal viies kategoorias: kommunikatsioon, looduskaitse, huvide konflikti leevendamine, piiriülene koostöö ja sotsiaalmajanduslik kasu.

Juba alvarite taastamise projekti alguses võeti Esko sõnul vastu otsus eelistada kohalikke talunikke töö teostaja otsimisele riigihangete kaudu. Selleks töötati keskkonnaameti juures välja eraldi kord, mis võimaldas lepinguid kohalike talunikega sõlmida lihtsustatud korras. “Eesmärk oli jätta raha saartele, mitte jagada seda mandri firmadele,” selgitas Annely Esko.

Selle tulemusel on projekti kaasatud suur hulk inimesi: looduskaitsealade eramaa omanikud, kohalikud talunikud ja taastamistööde läbiviijad. Kohalike kaasamine avaldab Esko sõnul piirkonnale kahtlemata positiivset sotsiaalmajanduslikku mõju ja on lisandväärtuseks looduskaitselistele saavutustele.

Auhinnale kandideeris sel aastal 75 projekti ja nende hulgast valiti igasse kategooriasse välja viis parimat finalisti. Auhinna võitjad kuulutatakse välja 17. mail Brüsselis Euroopa rohelise nädala raames toimuval tseremoonial.

Natura 2000 auhind on Euroopa Komisjoni väljaantav auhind, millega tunnustatakse suurepäraseid looduskaitse­projekte. Auhinnaga soovitakse tunnustada neid, kes töötavad selle nimel, et Natura 2000 võrgustik toimiks.

Natura 2000 kaitsealade võrgustik on loodud selleks, et tagada Euroopa kõige väärtuslikumate ja ohustatud liikidele pikaajaline säilimine. Natura 2000 võrgustik on kõige suurem koordineeritud kaitsealade võrgustik maailmas. Kokku kuulub Natura 2000 võrgustikku 27 000 ala, mis katab umbes ühe viiendiku kogu Euroopa maismaast.

Annely Esko rääkis, et vaatamata muljet avaldavale mas­taabile pole paljud eurooplased Naturast siiski veel kuulnud. Seetõttu otsustas Euroopa Komisjon 2014. aastal algatada iga-aastase Natura 2000 auhinna konkursi, et demonstreerida kasu, mida Natura aladega töötamine Euroopa liigirikkuse säilimiseks toob.

Print Friendly, PDF & Email