Uuring: Saaremaa sillale jah (16)

Eesti elanikud pooldavad Saaremaa silda ja Helsingi tunnelit, kuid on vastu Tartu lähedale rajatavale puidurafineerimise tehasele. Rail Balticu puhul on pooldajaid veidi enam kui vastaseid.

ERR-i uudistetoimetuse tellimusel viis Turu-uuringute AS veebruaris läbi 1003 vastajaga avaliku arvamuse küsitluse, milles paluti hinnata oma suhtumist nelja suurde ja palju poleemikat tekitanud infrastruktuuriobjekti.

Ainsana neist on vastaseid rohkem kui toetajaid Tartu lähedale planeeritaval puidurafineerimise tehasel. Selle vastu on 43 protsenti ja poolt 37 protsenti Eesti elanikest.

Kõige positiivsemalt suhtuvad Eesti inimesed Saaremaa silla (täpsemalt küll Muhu ja mandri vahelise) ehitusse – seda toetab 69 protsenti, 18 % oli vastu ja 13 % ei osanud arvamust avaldada.

Positiivne on Eesti elanike suhtumine ka Tallinna–Helsingi tunnelisse: 63 protsenti on selle ehitamise poolt, 24 protsenti vastu.

Kriitilisemad ollakse Rail Balticu suhtes, ehkki ka siin on pooldajad ülekaalus – uue suure raudteeühenduse rajamist toetab 52 protsenti ja vastu on 38 protsenti Eesti elanikest.

Kui vaadata sotsiaaldemograafilisi näitajaid, siis on Saaremaa sillale suurim vastuseis (38 protsenti) Lääne-Eesti elanike seas. Siiski on ka Lääne-Eesti elanike seas silla ehitamise pooldajad ülekaalus – nii arvas 51 protsenti. Ülejäänud Eesti regioonide elanike seas on silla vastaseid vahemikus 15–19 protsenti ning pooldajate hulk jääb vahemikku 68–78 protsenti.

Turu-uuringute AS küsitles ERR-i uudistetoimetuse tellimusel 1003 inimest nende kodudes.

Print Friendly, PDF & Email