Talihooldus on kulgenud plaanitult

Ehkki talve selgroog peaks juba murtud olema, näib õige talv koos pakase ja lumega alles saabunud olevat. Kas vald on selleks valmis olnud, räägib valla majandus- ja haldusosakonna juhataja Mikk Tuisk.

TÄNAVAD JA KÕNNITEED PUHTAKS: Kuressaare Linnamajandus hooldab kõiki linna laiemaid kõnniteid. Pildil raekoja ees Avant 640 väikelaaduriga.
MAREK KOPPELKuidas suures vallas talihooldustööd on kulgenud ja kas endistes valdades sõlmitud lumetõrjelepingud kehtivad?

Lumelükkamine on valdavas osas läinud plaanipäraselt, ka vanad lepingud kehtivad edasi. Probleeme on olnud pigem erineva arusaamisega, kui palju peaks olema lund sadanud, et seda oleks vaja juba lükata. Normide järgi on lumekiht lükkamiseks veel õhuke, samas mõnede inimeste arvates on seda piisavalt palju. Eks see olegi tunnetuslik küsimus. Kindlasti ei ole lumelükkamine asi, mille pealt püüame kokku hoida.

Kui kiiresti peab teed lahti lükkama?

Kohalikel teedel kehtib valdavalt maanteeameti kehtestatud seisunditase 1, mille järgi on lume või lörtsi teelt eemaldamiseks aega 24 tundi või kuni lume paksus jõuab koheva lume puhul 10 sentimeetrini, sulalume ja lörtsi korral 5 sentimeetrini, kuid kindlasti ei oota keegi nende piiride kättejõudmiseni ei ajalises ega ka paksuse mõttes.

Linnatänavatel sõltub lumelükkamine sellest, kas tegemist on põhi-, jaotus- või kõrvaltänavaga. Reageerimisaeg olenevalt teest on kaks kuni 12 tundi. Ka siin ei oodata kellaaja saabumist, vaid hakatakse lund lükkama siis, kui on juba, mida lükata.

Ka väljaspool linna on osas endistes valdades lumetõrjelepingutes fikseeritud karmimad nõuded kui tase 1, mis tähendab, et ei ole olnud probleem näiteks kümne tunni jooksul teed puhtaks lükata.

Linnas on päevasel ajal väga raske toimetada, kuna liiklus on tihe, seepärast tehakse päeval hädapärasemad tööd, põhitöö ja n-ö viimistlus on öösel.

Kõnniteede hooldus peaks olema kinnistuomanike mure. Kuidas nad sellega hakkama saavad?

Kuressaare heakorraeeskirja järgi on see küll kõnniteega piirneva kinnistu omaniku kohustus, kuid alates 2017. aasta talvest võttis Kuressaare Linnamajandus suuremad kõnniteed, mis on 1,5 meetrit või laiemad, enda hoolde. Seda suuresti põhjusel, et linna elanikkond vananeb, paljudes majades elavad pensionärid, nooremad aga käivad päeval tööl ja keeruline on nõuda, et lumi oleks mõistlikuks ajaks koristatud.

Tegelikult hooldab juba ca 75% kõnniteedest Kuressaare Linnamajandus. Kinnistuomanike hooleks on valdavalt jäetud väiksema kasutusega kitsamad kõnniteed, kuhu masinatega ei mahu. Küll aga lükkab Kuressaare Linnamajandus käsitsi lahti neid kitsamaid kõnniteid, mis piirnevad valla kinnistuga.

Kelle poole peaks vallaelanik pöörduma, kui tal on mure, kas siis pole tee lahti lükatud või kui kevadel on vaja teed parandada?

Kindlasti võiks esmalt pöörduda teenuskeskuse juhataja poole, aga võib pöörduda ka vallas töötavate teespetsialistide poole. Kui info tuleb teenuskeskuse kaudu, tuleks teenuskeskusesse kindlasti jätta oma kontaktid, et hiljem, kui vaja, saaks vastava piirkonna teespetsialist probleemi täpsustada.

Kas vallas on juba mõeldud kevadise teede lagunemise peale ja sellele, millised tööd tuleb kindlasti ette võtta?

Esimeses järjekorras tuleb kevadine teede hööveldamine ja siis aukude lappimine. Nende tööde pealt me kindlasti raha kokku ei hoia. Paraku kõikjale korraga ei jõua ja lisaks peab tee olema jõudnud piisavalt kuivada. Kui augud on ikka triiki vett täis, siis teed hööveldada ei tohi, sellega teeme asja hoopis hullemaks. Kindlasti on kevadel mingi aeg, kus kruusateed on aukus ja porised, kuid see on nende teede puhul paratamatus, millega tuleb leppida. Kui kuskil piirkonnas on vaja, kehtestame ka massipiiranguid.

Lisaks tulevad muidugi mustkatete löökaugud ja nende parandamised.

Usun, et sel aastal pindame teid proportsionaalselt rohkem kui järgmistel aastatel, sest peame saama teede lagunemisele piiri peale.

Millistes piirkondades on plaanis suuremaid töid ette võtta? Näiteks panna kruusatee mustkatte alla. Kas on plaanis rajada juurde ka kergliiklusteid ja/või kõnniteid?

Kõige suuremad tööd on linnas seoses keskväljaku renoveerimisega, aga juba on ka projekteerimises või projekteerimisse minemas mitmed kergliiklusteed linnast väljas. Kuna eelarve on alles kinnitamisel, ei tahaks konkreetseid lubadusi välja käia. Kindlasti ehitatakse valla teedele katteid, pinnatakse olemasolevaid kattega teid ja remonditakse ka kruusateid.

Sõidame vallateed läbi ja siis saab paika panna lõpliku pingerea, kus mida tehakse.

Ühinemislepingus on määratud, kui palju raha mingi piirkonna teedesse peab panustama.

Mis seal salata, pilt on kirju ja kahjuks ei tulnud ka endistest valdadest väga konkreetseid teehoiukavasid kaasa. Endistes valdades on teedesse väga erinevalt panustatud ja kahjuks aasta-kahega kindlasti ei jõua seni vaeslapse osas olnud teid järele aidata.


Teed ja masinad

Saaremaa vallas on kohalikke teid ja tänavaid 1550 km, neist mustkattega 320 km ja kruuskattega või pinnasteid kokku 1230 km. Riigiteid on umbes 1000 km.

Valla teehooldusmasinad: Kuressaare Linnamajandusel on kolm lumesahka, kaks sahaga traktorit ja kaks sahaga väikelaadurit, lisaks kaks tänavapuhastusmasinat; Leisi Kommunaalil on kolm traktorit ja kaks teehöövlit; Lääne-Saare Haldusel on üks laadur-ekskavaator ja kolm teehöövlit.

Print Friendly, PDF & Email