Sõmera hooldekodust jääb maha tuhat unustatud hauda (3)

Kärla külje all Mõnnuste kalmistul puhkab tuhatkond Sõmera ja Kogula hooldekodu elanikku, kelle mälestus läheb korda väga vähestele.

KES MÄLETAB? Mõnnuste kalmistuvaht Aleksander Rodionov tõdeb, et ristid mädanevad ja hauakivid tuhmuvad.
Maanus MasingMõnnuste kalmistuvahi Aleksander Rodionovi sõnul käiakse hooldekodu endiste elanike haudadel haruharva. Suve jooksul tuuakse küünal ehk kolme-nelja haua peale ja ongi kõik. Üksteise järel kõdunevad kalmudel puust ristid ja hauakääpast jääb järele vaid tasane maa tuhmunud nimega hauaplaadil.

Sõmera Kodu juht Terje Hanson ütles, et igal kevadel korraldab hooldekodu Mõnnuste surnuaial talgud, mille käigus haudasid korrastatakse. Sadakond inimest, peamiselt hoolealused ise, riisuvad prahti ja teevad hauaplatse korda. Jõululaupäeva hommikul süüdatakse aga Mõnnuste kalmistul rohkem kui tuhandel hooldekodu endise elaniku haual küünal.

Kirikuõpetaja matab

Isegi kui terves maailmas pole hingelistki, kellele nende inimeste mälestus korda läheks, siis hooldekodu personali ja sealsete kaasteeliste mõtetes püsivad nad edasi. Enam kui 25 aastat Sõmeral töötanud Terje Hansoni sõnul ei jää Mõnnuste hauakivid temagi jaoks anonüümseks, vaid väga paljude puhul mäletab ta konkreetset inimest.

Ka hooldekodu elanike muldasängitamine on toimunud igati väärikalt. Matusetalituse viib läbi kirikuõpetaja ja kõlavad matuselaulud. Ärasaatmisel on nii kadunukesele lähedased olnud ravialuste hulgast kui ka hooldekodu töötajad. Puusärgimatused on viimastel aastatel asendunud urnimatustega. Kaugeltki mitte kõiki Sõmera Kodu kliente ei maeta kohapeale, vaid nii mõnelgi neist on kusagil lähedased, kes lahkunu oma kodupaika sängitavad.

Terje Hanson rääkis, et lootusetud haiged saavad endale eraldi ruumi ja üldiselt mõistavad siis ka ülejäänud hoolealused, et ühe või teise kaaslasega on lood kehvasti. Samas leidub Sõmeral ka selliseid hoolealuseid, kes on siin elanud hooldekodu avamisest saadik üle 40 aasta tagasi ja kelle vanus ületab 80 eluaasta piiri.

Kunagise NSV Liidu Balti laevastiku sõjalennuvälja sõjaväelinnaku hoonetes 1976. aastal avatud Sõmera hooldekodu suletakse praeguste plaanide kohaselt 2021. aastaks. Hooldekodus on varasematel aegadel elanud üle 350 inimese. Mõnnuste kalmistu jääb tulevikus võib-olla ainsaks silmaga nähtavaks tõendiks selle asutuse kunagisest olemasolust.

Sulgemine teeb kurvaks

Sõmera külavanem Aime Haamer ütles, et kohalikul rahval on Sõmera hooldekodu sulgemisest pigem kahju. “Oleme nendega harjunud, kui nad algul siia tulid, siis oli võib-olla natuke rohkem hirmu,” rääkis Haamer.

Et hoolealused on ravimitega maha rahustatud, siis ei tea Aime Haamer meenutada ühtegi juhust, kus nendega oleks avalikus ruumis mingeid märkimisväärseid probleeme olnud. Vahel on küll juhtunud, et kohalikud joomamehed on ka hoolealustele alkoholi muretsenud, aga sellestki pole ülemäära suurt pahandust sündinud.

Kui mõni vabalt liikuv hooldekodu elanik vahel ka ära eksis, tuli eksinu jälle hooldekodusse tagasi juhatada. Mõni hooldekodu elanik üllatas vahel ka sellega, et sisenes mõne kohaliku koju.

Aime Haameri sõnul on hooldekodu elanikud läbi aastakümnete kohalikel inimestel abiks käinud. Näiteks põllupidajate juures kive korjama või metsast puid vedamas ning neile maksti selle eest ka palka. Siiani käivad mõned Sõmera Kodu kliendid üksikuid vanainimesi aitamas, tassivad näiteks puid tuppa. Mõnele perele on abiline hooldekodust nagu sulase eest. Rahul on nii abi saaja kui ka vabatahtlik abimees, kes abi pakkudes ennast vajaliku ja väärtuslikuna tunneb.

Aime Haameri sõnul ei meenu talle, et mõni Sõmera elanik oleks siinsesse hooldekodusse hoolealuseks sattunud või et mõni hooldekodu patsient oleks pärast tervenemist Sõmerale elama asunud. Küll aga teab ta üht endise Kärla valla inimest, kes Sõmera hooldekodusse paigutati.

Print Friendly, PDF & Email