Orissaares tuleb hariduskonverents

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva aastal on tähtis mõtiskleda selle üle, milliseid kodanikke soovime kasvatada oma peredes ja haridusasutustes. Oluline osa kogu ühiskonna arengutes on erinevate õppeasutuste ning neis töötavate õpetajate ja koolijuhtide kätes.

Milline on õpetaja ja kooli tähtsus inimese elutee kujunemisel, soovime arutada 6. aprillil Orissaares peetaval hariduskonverentsil.

Konverentsi algatus tuli Orissaare gümnaasiumi vilistlastelt, sest 5. aprillil möödub 100 aastat legendaarse koolidirektori Heino Tiiduse sünnist, keda mäletab tema ajal (1960–1979) kooli lõpetanud pea tuhat noort inimest. Heino Tiidus on koolijuhi ja õpetajana mõjutanud kõiki, kellega ta kokku puutus. Teda mäletatakse targa ja väärika juhina, intelligentse inimesena, kes lisaks õpetusele andis noortele kaasa oskuse näha elu erinevaid külgi, innustas noorte loovust, iseseisvust, aktiivset eluhoiakut ja austust teadmiste vastu.

Arvukalt ettekandeid

Tollal kooli lõpetanutest tuleb konverentsile rääkima teest, mis on teda viinud koolist elukooli, Tartu ülikooli statistilise matemaatika professor Tõnu Kollo, Eimar Rahumaa meenutab mõjutusi lapsepõlvest ja koolist, mis on teda viinud cum laude õigusteaduskonna diplomini Tartu ülikoolist ning rahvusvahelise õigusteaduseni.

Urve Läänemets kõneleb kokkupuudetest Heino Tiidusega kui õpilane ja hilisem kolleeg Orissaare keskkoolis, samuti oma tegevusest Eesti hariduselu kujundamisel.

Haridusruumi arengutest Saaremaa vallas räägib abivallavanem hariduse alal Helle Kahm, kelle ettekanne on meie kõigi jaoks oluline praegu, mil haldusreformis sündinud ühtne Saaremaa seab tähiseid edasisteks arenguteks. Me võime Helle Kahmi ettekannet käsitleda kui programmilist suunaseadmist Saaremaa haridustegevuses.

Tunnustatud teadlane ja köitva esituslaadiga lektor Grete Arro Tallinna ülikoolist kõneleb õppimisest – miks ja kuidas õppimisest mõelda. Tartu ülikooli teadur Marika Rauk esitab mõningaid näiteid erinevatest psühholoogilistest uurimustest, mis annavad tuge õpetajale tema igapäevases töös.

Teaduste akadeemia akadeemik majandusteadlane Urmas Varblane arutleb, milliseid koolilõpetajaid ootab Eesti, et meie ühiskonna areng oleks jätkusuutlik ja tark. Ta on sõnastanud oma arutluse teemana “Kriitilise mõtlemise tähtsusest – populism ja Brexit”.

Pühendatud noortele

Orissaare gümnaasiumi direktori Marjana Prii ettepanekul oleme konverentsi esimese osa pühendanud noortele. Õpilastele esinevad äsja kooli lõpetanud vilistlased, kes on oma õpingute või ka erialaste tööde alguses.

Lavastajana teatrihariduse omandanud Jan Teeveti teema valik toob meelde Shakespeare´i loomingu. Jan mõtiskleb maailma kui näitelava olemuse üle ning mida maailm tähendab selles toimetavatele näitlejatele, see on – meile endile.

Muhu noortekeskuse tegus noorsootöötaja Merily Porovart räägib kooli ja kaaslaste osast oma elus. Neil päevil teadussaate “Rakett 69” siniste tiimis osalev OG 12. klassi õpilane Ott Kärner kõneleb tänapäeva mitmekesiste võimaluste kasutamiskogemusest.

Ettevalmistamisel on slaidiprogramm kooli elust, mida konverentsi vaheaegadel näitame. Sellega tegeleb õpetaja Kai Paasoja. Õpetaja Katrin Vaher on õpilaste abiga kokku saanud näituse vanadest koolitarvetest.

Vilistlaste tegusal toetusel paigutame Heino Tiidusele mälestuspingi kooli hoovi ja mälestuskivi kalmule.

Ootame konverentsile õpetajaid ja koolijuhte kõikidest Saaremaa koolidest, samuti kooli vilistlasi, õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid, haridushuvilisi.

Registreerimine konverentsile algab 1. märtsil ja lõpeb kuu viimasel päeval aadressil www.hariduskonverents.motteklubi.ee. Konverentsile saab registreeruda ka Orissaare raamatukogu telefonil 45 45 135.

Veel saab toetada Heino Tiiduse 100. sünniaastapäeva auks tehtava mälestuspingi ja mälestuskivi valmistamist, arvelduskonto: Orissaare Gümnaasiumi Sihtasutus EE832200221033437173.

Konverentsi korraldajad
Orissaare Gümnaasium, Orissaare Gümnaasiumi Sihtasutus, Mõtteklubi OR

Print Friendly, PDF & Email