MUHU UUDISSED: Ei neh, kena pidu olli

Neh ikka sie muhulaste vabariigi voastapääva pidu. Rahvast olli palju ja inimesed ollid kõik nii rõemsad. Spordihall olli sinist, musta ja valget kenaste täis. Nõuke kujundus olli, et mool vaos esteks suu ripakili. Et sie Reine ikka oskab! Ja neh, sie Meite Mekk, kis selle lidinalava kokku panni. Ja Saare Leib olli mailmatuma magusa tordi tein!

Ükskid pidu ep soa nii uhke ja vägev olema, kui põleks neid, kis seda läbi viia aitavad. Omad kultuuriinimesed, taidlejad ja kommunaali mehed mudud kõegepialt. Nende tüöd ja vaeva ep näe keegid kuskil. Neh ja kool olli tubli ja sportlased koa, et nad omad tunnid ja rienimised sedaviisi oskasid sättida, et sai rahupärast saali kaunista. Kuresare helimehed oo koa ühe suure aitüma ää tienin. Ja Igor ja Elar, olgu koa tänatud, kis nende mikruhvonide ja asjadega sial kamandasid.

Ja kedast juba nähe kuulda olli, nendest oo kindlaste suure tänu veart meite oma soare mies Kalju Meelis ja Muhu juurikatega Piret Rauk linnateatrist, kis õhtujuhtideks ollid. Ja ühe tõsise ajaluolise tüo ollid ää tein Põitse Nõmme Eda ja Ivo. Sina kallis aeg – kust nie jutud ja pildid puhas välja ollid võetud! Ikka puhtapuru sündin ajaluolased mõlemad. Ja neh, kõik Muhu taidlejad ja Muhu Virtuoosid, kis oo nüid omale ühe kena viiuldaja koa kampa võtn, ja iseäranis suur aitüma Matsi Peetrile, kis es soa õhta kohta pilli takka ää.

Ja Saare Kalmer olli oma votuaparaadiga nii ruttus kut roti kosilane. Ta põlle masu üöse magangiid. Pidu pildid tulli enne üles laadida, kut Simiste külas lippu masti tõmmati ja kut Hellamoal paugutamiseks läks.

Ilm olli kahekümne neljanda omingu küll nii puru uhke, et kohe nähe olli, et Vanajumal koa eestlastega seltsis pidu pidas. Millal üldse viimati vabariigi voastapääval nii kena ilm olli? Ja selle omingu ollid kõege rohkem tehtud poesid Kaitseliidu Saaremaa maleva muhulased, kis sada pauku taeva poole lassid. Ja voata seda uhkust ja vägevust ep soa küll miskid muodi sõnadega edasi anda. Kui sa ikka sial seesad ja voatad ja kuulad ja ihukarvad oo püsti, aga mitte selle kange külma pärast, aga sellest, et üks asi nii vägev võib olla… Viimati olli nii uhke tunne kolmekümne voasta iest Talinas, kui sai Eesti riiki vabaks lauldud. Ja nagu meite volikogu esimies sial Hellamoal laupa omingu ütles – et meite Eesti riik järgmise sada voastad vastu piaks, tuleb menüüd vaheta, et kaua selle eestlase lemmiktoedusseks ikka teene eestlane oo ja sõuke pasaga patsimine sial netikommentaariumites tuleb koa uieste ää unuta. Neh, et siis muhulaste viiti lühemalt üteldes, oleme ikka munuksed!

Metsavahi Irena

Print Friendly, PDF & Email