Milliseid toetusi maksab vald?

Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi puuduses inimestele. Toetuse arvestamise aluseks on üksi elava inimese või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ja toimetulekupiir. 2018. aastal on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 140 eurot kuus. Iga alaealise liikme toimetulekupiir on 168 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 112 eurot kuus. Toimetulekutoetust saab taotleda terve kuu jooksul.

Sotsiaaltoetus on mõeldud toimetuleku tagamiseks. Sissetulekutest arvestatakse maha kolme kuu eluasemekulud ja kui inimesel jääb kätte vähem kui 280 eurot pereliikme kohta (riiklikult kehtestatud kahekordne toimetulekupiir pereliikme kohta), saab ta sotsiaaltoetust. Toetuse maksimaalne piirmäär on aastas kahekordne toimetulekupiir (280 eurot) pereliikme kohta.

Erakorralist toetust makstakse eelkõige õnnetusjuhtumi korral raskesse majanduslikku seisu sattunud inimesele või perekonnale olukorra leevendamiseks.

Matusetoetust (250 eurot) on õigus taotleda rahvastikuregistri järgse Saaremaa valla elaniku surma korral surmatõendi alusel. Sünnitoetust (380 eurot) on õigus taotleda vallas alaliselt elaval lapsevanemal, kes on vähemalt kuus kuud enne lapse sündi rahvastikuregistrisse kantud valla elanikuna, ja lapse esmane elukoht on rahvastikuregistri andmetel vald.

Hooldaja toetust makstakse inimesele, kes on vallavalitsuse korraldusega määratud hooldajaks. Hooldaja määratakse üldjuhul siis, kui hooldust ei ole võimalik tagada muude sotsiaalteenustega (koduteenus, isiklik abistaja jms).

Hooldust vajava isiku pereliige või seadusjärgne ülalpidaja määratakse hooldajaks vaid juhul, kui ta ei saa hooldamise tõttu töötada. Raske puudega isiku hooldamise korral on toetuse suurus 60 ja sügava puudega isiku puhul 80 eurot kuus.

Liina Kohu,
sotsiaaltoetuste nõunik

Print Friendly, PDF & Email