Kohus mõistis Leedole hüvitise (2)

Veebruari keskel jõustus Tallinna ringkonnakohtu otsus, mille tulemusena peab Hiiu Lehe väljaandja Saaremaa Raadio OÜ tasuma Vjatšeslav Leedole menetluskulude hüvitisena kokku 1424 eurot, kirjutas Õhtuleht.

Kohus leidis, et Hiiu Leht avaldas Vjatšeslav Leedo kohta 2016. aasta septembri artiklis ebakohaseid väärtushinnanguid seoses parvlaevaliikluse korraldamisega.

Kohtuotsuse kohaselt oli Vjatšeslav Leedo au teotamine Hiiu Lehe poolt õigusvastane, selgitas Leedot ja temaga seotud ettevõtteid esindanud Ellex Raidla advokaadibüroo advokaat Merlin Liis. 23. veebruaril tegi Tallinna ringkonnakohus teise otsuse, milles leidis, et Hiiu Leht avaldas Tuule Piletikeskus OÜ kohta ebaõige faktiväite, mille Hiiu Leht kohustub ümber lükkama. See kohtuotsus ei ole veel jõustunud.

Advokaatide Ants Nõmperi ja Merlin Liisi kommentaaride kohaselt kinnitavad kohtuotsused asjaolu, et Vjatšeslav Leedo esitatud hagiavaldused on põhjendatud.

“Kuigi ajakirjandusvabadus koos sõnavabadusega on demokraatliku ühiskonna alustaladeks, kehtivad ka sõnavabadusele piirangud. Iseenesest on ajakirjandusel õigus avaldada isikute suhtes ka negatiivseid või halvustavaid hinnanguid, kuid sellisel juhul peab negatiivne hinnang olema põhjendatud.

Kui negatiivse hinnangu avaldamine on ebakohane, on isikul õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse ning nõuda au teotamisega tekitatud kahju hüvitamist. Kellegi kohta faktiväite avaldamisel, olgu siis füüsilise või juriidilise isiku kohta, tuleb aga kontrollida, kas avaldatav faktiväide vastab ka tõele. Ebaõiged faktiväited tuleb ajakirjandusel ümber lükata,” selgitas Merlin Liis.

Print Friendly, PDF & Email