Valmib rahvusvaheline e-õppemoodul

Märtsist avatakse registreerimine rahvusvahelisse projekti BOOSTED ehk turismimajanduse edendamiseks valmivatele e-kursustele.

2017. aastal viisid projektipartnerid läbi uuringu, milles kaardistati Soome, Eesti ja Läti ülikoolide turismiõppe hetkeseis ja ettevõtjate ootused kõrgkoolilõpetajatele ning määratleti globaalsel turismiturul tegutsemiseks vajalikud ühtsed võtmeoskused. Uuringu tulemuste põhjal töötati välja praktilise suunitlusega rahvusvaheline e-õppemoodul, mille kursusi katsetatakse 2018.–2019. õppeaastal.

Ingliskeelne moodul koosneb kaheksast kursusest, neist seitse toimub e-õppes, vaid innovaatilise tootearenduse kursus korraldatakse kevadkoolina Saaremaal. Kursused hõlmavad turismi- ja elamustoodete loomist, digitaalset turunduskommunikatsiooni, müügiedendust, koostööoskuste, kultuuridevahelise suhtlemise ning loomingulise lähenemise arendamist jm. Tasuta kursused sobivad turismi ja ettevõtluse üliõpilastele õppekava täitmiseks, aga ka täienduskoolituseks. Igal proovikursusel saab osaleda kuni 30 õppijat. Eelistatud on projekti partnerkõrgkoolide tudengid, vabade kohtade korral on oodatud ka huvilised väljastpoolt ülikooli.

Kursused on loonud Satakunta rakenduskõrgkooli, Läti Ülikooli, Vidzeme rakenduskõrgkooli ja TTÜ Eesti mereakadeemia meremajanduse keskuse õppejõud.

Projekti elluviimist toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi Interreg VA Kesk-Läänemere programm.

Print Friendly, PDF & Email