JUHTKIRI: Vähem bürokraatiat

Eilsel Kuressaare haigla kohtumisel õiguskantsler Ülle Madisega tõdesid haigla esindajad, et noored arstid Saaremaale tööle ei kipu. Riik maksab noortele tohtritele, kes residentuuri lõpetamise järel asuvad tööle üld- või kohalikesse haiglatesse või maapiirkonna perearstipraksisesse, 15 000 euro suurust lähtetoetust. Sellisest starditoetusest oleks ju tulevase kodu ostmisel või üürimisel kõvasti abi, paraku…

Paraku võib selle toetuse saamine jääda bürokraatia taha. Kui residentuuri lõpetanu saab toetust taotleda üksnes 1. oktoobrini, siis vajalike dokumentide kordasaamine nõuab sageli kauem aega.

Ehkki toetus iseenesest ei pruugi olla ainus põhjus, mille järgi noor spetsialist oma otsuse teeb, võib see siiski osutuda kaalukeeleks.

Seega – kui riik tahab noori tohtreid toetada, tasub üle vaadata, et neil tõepoolest oleks võimalik see raha õigel ajal kätte saada. Õiguskantsler leidis, et see probleem vajab kindlasti lahendust. Loodame parimat.

Print Friendly, PDF & Email