Viiendik Saare maakonna tööjõust on madala haridusega (7)

Statistikaameti andmeil on Saare maakonna 17 400 töötajast 3700 inimesel ehk 21 protsendil esimese taseme või sellest madalam haridus.

Ühtse rahvusvahelise hariduse liigituse ISCED järgi tähistatakse esimese tasemega põhiharidust või sellest madalamat haridust, põhiharidusenõudeta kutseharidust või kutseharidust.

Teise taseme või selle järgne ning kolmanda taseme eelne haridus – üldkeskharidus, kutsekeskharidus (sh keskeri- või tehnikumiharidus) põhihariduse baasil, kutsekeskharidus keskhariduse baasil on 9800 inimesel ehk ligi 57 protsendil tööjõust.

Kolmanda taseme hariduse on omandanud 3900 inimest ehk pisut üle viiendiku (22%) tööjõust. Neist 1300 inimesel ehk 7 protsendil tööjõust on keskhariduse baasil keskeriharidus, pea 2600-l ehk 15 protsendil tööjõust aga kõrgharidus, magistri- või doktorikraad.

Print Friendly, PDF & Email