Muhu vald tõstab ranitsatoetust

Muhu vallavolikogu otsustas tõsta järgmisel õppeaastal kooli minevate laste ranitsatoetust 160 eurolt 200 eurole.

”Miks mitte tõsta, kui rahalised võimaluse lubavad,” ütles Muhu vallasekretär Ave Toomsalu. Esialgsetel andmetel on ka Muhu valla maksude laekumine prognoositust suurem, kahe kuuga on plaanitust rohkem tulnud ligemale 10 protsenti maksutulu.

Saaremaa vallas on esmakordselt kooli mineva lapse toetuseks kehtestatud 175 eurot. Kuna valla vastav määrus võeti vastu pärast 2017/2018. õppeaasta algust, pole uue korra alusel toetust veel määratud. “On väga tõenäoline, et selleks ajaks, kui uue kooliaasta eel ranitsatoetust taotlema hakatakse, tõstetakse toetuse suurus Saaremaa vallas 200 eurole,” sõnas vallavanem Madis Kallas.

Ehkki 2017. aasta augustis kinnitas Kuressaare linnavalitsus ranitsatoetuse suuruseks 200 eurot koolimineva lapse kohta, võeti vastavalt ühinemislepingule toetusmäärade ühtlustamisel aluseks 2016. aasta 1. juulil kehtinud kõrgeim toetusmäär ehk 175 eurot.

Näiteks Lääne-Saare vallas maksti samal ajal ranitsatoetust 160 eurot.

Print Friendly, PDF & Email