Pensionitõus toob ligi 300 000 eurot juurde

1. aprillist kasvavad pensionid Eestis keskmiselt 7,6 protsenti. Saare maakonnas oli sotsiaalkindlustusameti andmeil aasta alguse seisuga 9402 pensionäri, kes said pensionina keskmiselt 404,59 eurot kuus. Kui seni tõi see arvutuslikult tänu pensionäridele maakonda reaalselt 3,8 miljonit eurot, siis pärast pensionitõusu on see summa kuus 4 098 000 eurot.

“Koos palkade kasvuga suurenevad ka pensionid ja eelmise aasta palgakasv kajastub tänavuses, oodatust isegi kõrgemas pensionitõusus,” ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. “Näiteks 44-aastase staažiga inimese keskmine pension on 1. aprillist üle 30 euro kõrgem ehk 446,5 eurot.”

Eesti riik arvutab pensionid igal kevadel ümber, et hoida pensionid tasakaalus palkade ja hindade muutustega. Igale inimesele on arvutatud tema eelnevast tööpanusest sõltuv individuaalne pension. Praegune pensionide indekseerimise kord hakkas kehtima 10 aastat tagasi, 1. jaanuaril 2008, kui indekseerimine seoti sotsiaalmaksu laekumisega varasemast suuremas mahus.

Pärast indeksi kinnitamist arvutab sotsiaalkindlustusamet uute väärtustega ümber kõik riiklikud pensionid. Oma uut pensioni suurust saab inimene 1. aprillist vaadata riigiportaalist Eesti.ee.

Print Friendly, PDF & Email