Opositsioon võttis ette uue sadama: peatage Abaja!

Saaremaa vallavolikogu eilsel istungil toimunud eelarve teise lugemise käigus ei lastud opositsioonil teha Abaja sadama ehitamise osas parandus­ettepanekuid ja eelnõu suunati kolmandale lugemisele.

SADAMAD LUUBI ALL: Mart Saarso (vasakul) teatas, et Saaremaa valla 2018. aasta eelarve menetlemise käigus on tekkinud rida küsimusi seoses Tori jõesadamale ja Abaja sadamale korraldatud rahaeraldustega. Saarso kõrval samuti EKRE esindaja Jaen Teär, kes Kihelkonna volikogu liikmena Abaja sadama rajamise üle otsustas.
MAANUS MASING

Saaremaa valla 2018. aasta eelarvesse on kavandatud Abaja sadama ehitamiseks 160 000 eurot, ülejäänud osa on plaanis leida muudest allikatest. Valimisliidu Saarlane esindaja Mart Maastiku hinnangul piisab, kui Abaja sadama asemel ehitada hoopis lautrikoht, mille maksumus oleks 40 000–50 000 eurot.

“Me näeme, et lautrikoha ehitamine väikepaatidele läheks maksma 50 000 eurot ja sellega kokkuhoitud summad suunaksime me Kihelkonna kooli korrastamisele,” märkis Maastik, kelle sõnul ei lastud tal volikogu komisjonides ega istungil vastava ettepanekuni jõuda.

Maastik jäi hiljaks

Vallavolikogu esimees Tiiu Aro katkestas Mart Maastiku esinemise seoses ettenähtud ajalimiidi lõppemisega ja lükkas tema ettepanekusoovi tagasi. Reglemendi järgi tulnuks vastav muudatusettepanek esitada 2. veebruariks, Maastiku oma laekus aga päev hiljem.

EKRE saadik Mart Saarso adresseeris mitu sadamaid puudutavat küsimust vallavanem Madis Kallasele ja soovib neile kirjalikke vastuseid. Ta soovib näiteks teada, kelle poolt ja millal tehtud otsuste põhjal on eelarvesse kavandatud 160 000 euro suurune rahaeraldis Abaja sadama rajamiseks.

“Vallavolinik Raimu Aardami väitel on Abaja sadama projekteerimine lõpetatud ja ehitajaga kokkulepe sõlmitud,” märkis Saarso.

EKRE esindaja soovib saada ka koopia projektist koos selle eelarvega ja kõigist kokkulepetest nii projekteerija kui ka ehitajaga, samuti kõigist sadama rajamiseks vajalike uuringute tulemustest, keskkonnamõju hinnangutest ja muudest kooskõlastustest.

Kust tuleb raha?

“Raimu Aardami väitel on Abaja sadama rajamise kogumaksumus 202 000 eurot ja puudu olev summa on 42 000 eurot,” jätkas Mart Saarso, keda huvitab, millistest allikatest on plaanis see summa katta, ja kui on tehtud asjakohaseid taotlusi, siis soovib ta saada nende koopiad.

Samuti soovib Mart Saarso saada koopiaid Kuressaare linnavalitsuse poolt PRIA-le esitatud rahastuse taotlustest Tori jõesadama rekonstrueerimiseks.

“Soovin saada täielikku nimekirja Saaremaa valla omanduses olevatest sadamatest. Kui nimetatud sadamaid ei halda vald ise, siis soovin teada, kellele ja millistel tingimustel need sadamad hallata on antud,” lõpetas vallavolinik Saarso.


Enn Eesmaa astus läbi

Keskerakonna esindajast volikoguliikme Enn Eesmaa osalemine jäi eilsel volikogu istungil lühikeseks.

Ta jõudis saali, kui menetletud oli 21 päevakorra punkti ja kolleegid olid kohvipausil.

Eesmaa registreeris end istungil osalejaks, sirvis läbi volinikele kingitud Saaremaa ühisgümnaasiumi õpilaste värsikogumiku “100 luuletust meie kalli kodumaa sajandaks sünnipäevaks”, kuulas veidi eelarve arutelusid, võttis laua alt kaasas olnud paberkoti ja lahkus.

Print Friendly, PDF & Email