MUHU UUDISSED: Sada pauku!

Nüid oogid siis sie kange juubelinädal käe. Kui sa kuulad, siis muhulased oo koa äkist nii erguks läin. Mineva nädalivahetusel tehti siis masu sada sammu juubeli auks ja mõni laskis vastlabe sada liugu ja mõni tõbisem masu aevastas sada korda ja mine sa ullu tia, ehk üidis igakordas pärast aevastamist vanade muhulaste viiti “Tõsi!” koa. Neh, siis kokku sada korda.

Aga laupa omingu lastasse igatahes sada püssipauku taeva puole. Hellamoa laululava juures, neh! Moole Kalju Meelis riakis juba põrm aega tagasi, et taa papal tuln nõuke mõte, et tuleks ikka vägavad pauku tiha koa. Õnneks oo Hellamoa külavanem ise kaitseliitlane ja nõnna läks nõuke kamandamine ja asja-aamine lahti, et oja alt!

Kahekümne neljanda omingu kellu ühessast oodetse kõiki rahvast Hellamoa laululavale kampas hümni laulma ja lippu masti tõmbama. Ja pärast seda oo pissiksed sõnavõtud ja etteasted koa ja kui nie oo kõik läbi, siis lähäb kõmmutamiseks! Ja neh, et kõik pidulised pärast uiesti soja nahavahele soaksid, siis lõpetuseks oo pidulistele pakkumisel koek ja tie.

Aga sie omingune püssipaugutamine oo paljast pidu lõpp ju muhulaste jäuks. Suurem pidu oo eelmise õhta Liiva spordihallis. Kellu seitsmest akkab sial pihta kontsert ja aktus ja reemiate jägamine. Ja kui pidulikum osa läbi soab, siis pakkuvad meelelahutust Muhu Virtuoosid. Kas pidu just ominguni välja lähäb või soab enne lipu masti tõmbamist vahepial kojo kotipiale koa, juu sie nähe oo. Aga nii eks asi oo seda veart koa. Nii ümargust juubelit, kut Eesti riigil sievoasta oo, et kohe kaks nulli oo sabas, nii suurt ju meite silmad änam ep näe.

Aga suure pidu juures ep maksa ää unuta, et sest pissiksest lühiksest talvest tuleks koa viimast võtta. Liival oo nüid suusarajad avatud ja eks neid oo sii mõjalgid sisse sõidetud. Piiril Kiku metsas näituseks. Kis tahab, soab väena pial uisuta koa natusse. Vähämaste niikaua kut Liival pallilatsi pial liuväli päris valmis soab. Sõnna vietse juba masu nädalipäävad vett ja kaugel sie päe änam põle, kui asi valmis oo. Köige ise piale passimas.

Nõnna et uhked pidu ja valju talvet! Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email