Kuressaare kavandab laevaehituse magistriõpet (1)

Tallinna tehnikaülikool kavandab Saaremaa valla rahalisel toel luua Kuressaares laevaehituse rahvusvahelise magistrikava, mis tooks siia õppima ka rohkem välismaa tudengeid.

ANNI HARTIKAINEN ütles, et rahvusvahelise kava loomine on pikk ja kulukas protsess, kuid Saaremaale on sellest palju kasu ja ettevõtted toetavad plaani.
MAANUS MASING“Meil on esimese taseme kõrgharidusõpe, professuur on aga ülemine ots ning me peame sinna vahele kasvatama magistriõppe ja tegema TTÜ-ga koostööd, et siia doktorante tuua,” selgitas TTÜ Eesti mereakadeemia Kuressaare keskuse ja väikelaevaehituse kompetentsikeskuse juht Anni Hartikainen. “See tooks kooli ka välismaa professoreid ja õppejõude. Ka praegu käivad meie olemasoleva kava puhul väliseksperdid õpetamas, aga spetsiifilise eriala õppejõudu leida ei ole lihtne.”

Anni Hartikaineni sõnul on vara öelda, kui palju magistriõppe ingliskeelne õppekava välisõpilasi juurde tooks, aga kindlasti tuleks siia õppima eestlaste kõrval lätlasi, leedulasi ja tegelikult ei ole ka Poola laevaehituse õppega hästi kaetud. “Meil endal on praegu juba vilistlasi, kes tahaks edasi õppida,” märkis Hartikainen.

Plaanitava koostöölepingu järgi toetab Saaremaa vald viie aasta jooksul Tallinna tehnikaülikooli laevaehituse ja meretehnika ning meremajanduse suunalist õppetegevust 250 000 euroga. Lepingujärgselt kohustub Saaremaa vald tasuma iga-aastaselt vähemalt 50 000 eurot Tallinna tehnikaülikoolile lepingus sätestatud eesmärkide saavutamiseks.

“Kõigepealt teeme analüüsi ja vaatame õppekava rahastamisvõimalusi,” lausus Anni Hartikainen. “See raha, mida leping katab, ei taga õppe läbiviimist, selle jaoks on vaja leida muu rahastus. Põhimõtteliselt saab see tulla kahest kohast, kas tasulisest õppest või siis teostub mingisugune õppekava arenduse projekt.”

Anni Hartikaineni sõnul eeldab rahvusvaheliste kavade siin arendamine ühte võimekat inimest, kes teab ka laevaehitamisest kui sellisest. “Ma ei saa kindlalt väita, et ainult üks inimene hakkab sellega tegelema ja ilmselt nõuab see enamate inimeste panust,” rääkis ta, lisades, et viie aasta peale on arenguetapid erinevad, kuid suund on rahvusvahelistumine.

Saaremaa vallavalitsuse haridus- ja noorsootöö osakonna juhataja Raivo Peeters ütles, et mereakadeemia keskust tuleb toetada ja siin kõrghariduse andmise jätkumine on Saaremaale väga tähtis asi. “Mis haridust siis veel, kui mitte merealast ja see on jumala õige tee,” märkis ta. “Anni Hartikainen on seda asja väga hästi vedanud ja esimesed tulemused on käes. See näitab, et asja võetakse tõsiselt ja õppesuunal on perspektiivi.”

Print Friendly, PDF & Email