Muret tekitav tendents Demokraatia loovutab järk-järgult positsioone (8)

TOTAALNE LANGUS: Briti väljaande Economist Intelligence Unit andmetel algas demokraatia võidukäik maailmas 1990. aastate alguses. See oli aeg, mil lõppes külm sõda ning inimesed uskusid õitsengusse ja helgesse tulevikku. 25 aastat hiljem on olukord aga kardinaalselt muutunud. Pildil on meeleavaldus Poolas. Protestijad hoiavad käes riigi põhiseadust ja nõuavad, et võimukandjad sellest demokraatlikust õigusaktist ka kinni peaksid.
Foto: QUARTZ MEDIA

Enam kui pooltes riikides on demokraatia indeks olnud viimastel aastatel pidevas langustendentsis, kirjutab Briti majanduspoliitiline nädalakiri The Economist.

 

Juba kümme aastat on möödunud ajast, mil USA-s Californias asuva Stanfordi ülikooli politoloog Larry Diamond tuli avalikkuse ette jutuga demokraatia globaalsest kahanemisest. Londonis ilmuv väljaanne Economist Intelligence Unit (EIU) avaldas sel aastal juba kümnendat korda andmed demokraatia leviku kohta maailmas. Uurimusest saab teha järelduse, et ameerika teadlase avastatud tendents jätkub ka tänapäeva maailmas.

EIU ekspertide väljatöötatud nn demokraatia indeks (democracy index) annab hinnangu demokraatia tasemele ühes või teises riigis.

Selle koostamisel võetakse arvesse ligi 60 näitajat, mis kajastavad olukorda viies tähtsamas ühiskonnaelu valdkonnas.

Nii näiteks antakse erinevate kriteeriumide alusel hinnang valimisprotsessile, uuritakse, kuivõrd on tagatud maailmavaateline mitmekesisus ehk pluralism, milline on tavakodanike osalus kogu  ühiskonda puudutavate küsimuste lahendamisel, milline on poliitiline kultuur tervikuna ja mil määral on tagatud tsiviilvabadused. Need on vaid mõned näited, mida demokraatia indeksi koostamisel arvesse võetakse.

Loe pikemalt laupäevasest Saarte Häälest

Print Friendly, PDF & Email