Kogukonnad, tehke Eestile kingitus!

Merle Jantson

“Olgu need rahvariided oma küla lastele, seltsimaja signalisatsioon või kogukonnaraamat – kogukonna heaks loodava väärtuse jaoks tasub toetust küsida,” julgustas teisipäeval Saaremaa kogukondade esindajatega kohtunud EV100 korraldustoimkonna liige, Sõrve juurtega Merle Jantson kodanikuühendusi külaliikumise Kodukant EV100 taotlusvoorus osalema.

Mul on alati väga hea meel käia Saaremaal ning seekord on mul seoses EV100-ga teatada eriti tore uudis: külaliikumine Kodukant kuulutas välja EV100 taotlusvooru, kus kogukondadele jagatakse laiali 265 000 eurot. Võrreldes seni jaotatud summadega on see väga-väga suur raha. Oluline on, et sellest rahast saaksid osa võimalikult paljud kogukonnad üle Eesti.

See raha tuleb Eesti Vaba­erakonnalt, kes otsustas kogu oma katuseraha anda Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul külaliikumise Kodukant kätte, et loodaks fond, kust kodanikuühendused saaksid raha taotleda.

Kuna taotlusvoor on laiapõhjaline, saavad toetust küsida väga erinevad kodanikuühendused sõltumata elu- ja asukohast – nii külaseltsid kui ka asumiseltsid ehk linnas tegutsevad seltsingud. Oma taotluse võib esitada ka näiteks MTÜ-na loodud lauluselts. Üks tingimus on aga, et see ühendus oleks loodud enne käesoleva aasta 1. jaanuari. Ehk siis peab juba olema üht-teist ette näidata.

Vähe kitsendusi

Piirangut selles osas, mille tarvis seda raha võiks taotleda, ei ole – raha võib küsida nii oma küla lastele rahvariiete soetamiseks, kogukonnaraamatu väljaandmiseks kui ka külamajale signalisatsiooni paigaldamiseks.

See loodav asi peab olema kogukonnale hea ja vajalik ning selle väärtus peaks ulatuma kaugemasse tulevikku kui üksnes juubeliaasta. Miks rõhutan sõna “asi”? Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja Kohaliku Omaalgatuse Programmi taotlusvoorude puhul on viimastel aastatel juhtunud, et raha küsitakse ka korralduskuludeks. Selliste kulutuste jaoks, nagu näiteks ürituse ajaks välitualettide paigaldamine, Kodukandi EV100 taotlusvoorust toetust aga ei anta.

Selles osas, mille jaoks toetust taotleda saab, oleme teinud võimalikult vähe kitsendusi. Nii pole me välistanud ka raha küsimist kinnisvaraga seotud tehingute jaoks. Võib-olla vajab mõni külaselts maad, et sinna külaplats rajada, ning just maa puudumise taga on laululava ehitamine.

Kogukondade soovid, vajadused ja võimalused on niivõrd erinevad. Võrrelgem või linna- ja maakogukondi, näiteks Telliskivi seltsi Tallinnas ja Karala külaelu arendamise seltsi Saaremaal – need on nii erinevad, et me ei saa neid kuidagi ühe mütsi alla pigistada.

Paratamatult teeb ka taotlusvooru “sõel” oma töö.

See asi, mille jaoks raha küsitakse, võib olla ka juba alustatud. See, kui näiteks külaraamatu koostamist on juba ette valmistatud, on pigem positiivne.

Toetuse taotlemiseks ei pea olema liikumise Kodukant liige ega ka liituma Kodukandi veetava ühiskingitusega “Eesti 100 igas külas”. Muidugi võib seda teha, aga see ei ole eesmärk omaette.

Maksimumsumma kuni 5000 eurot

Üks ühendus saab taotlusvooru esitada ühe taotluse. Miinimumsummat, mida küsida, ette antud ei ole, maksimumsumma on aga 5000 eurot. Võib juhtuda, et taotlust ei rahuldata täies mahus, ent sel juhul võetakse taotlejaga kontakti ja konsulteeritakse sel teemal.

Väga hea sõnum toetuse taotlejaile on see, et omafinantseeringut olema ei pea. Teie head mõtted, algatus, kogukonna initsiatiiv ja käteramm ongi teiepoolne omafinantseering.

See loodav asi, see püsiväärtus peab valmis saama veel käeoleva aasta jooksul. Kuna tegemist on riigieelarvelise rahaga, mis tuleb Kodukandile siseministeeriumi kaudu, siis neid kulusid järgmisesse aastasse kanda ei saa.

Vabaerakond taotlusvooru kriteeriumide väljatöötamises ega hindamiskomisjonis ei osale. Samuti ei kuulu komisjoni Kodukandi esindajat. Taotlusi hindab Kodukandi liikumise loodud seitsme­liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad kogukonna eksperdid, EV100 juhtrühma, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali, LEADER Liidu ning siseministeeriumi esindaja. Komisjoni liikmed on erakondliku kuuluvuseta.

Taotlusi saab esitada elektrooniliselt 1.–12. märtsini. Vastused tulevad hiljemalt 1. maiks. Projekte saab hakata teoks tegema 1. maist.

Jaatava vastuse järel saab taotleja kätte 80% antavast summast. 20% antakse aga pärast aruande esitamist, mis peab tehtud olema veel käesoleval aastal.

Millised on täpsemad kriteeriumid ja raha taotlemiseks vajalikud dokumendid – kõige selle kohta leiate täpsemat infot kodulehelt www.kodukant.ee hiljemalt järgmise nädala esmaspäeval ehk juubelinädala alguses.

Print Friendly, PDF & Email