MUHU UUDISSED: Muhulaste moodi jutt

Irena Tarvis

Ehkkid muistsel aal akkas pärast vastlabed poastuaeg, siis oo ääütlemata kena, et nüidsel aal vähämaste muhulaste kultuurielus küll poastuaega põle. Veebruarikuu allesjäen nädalivahetused oo nii tiheli sündmusi täis jälle, et kis omale miskid meelepärast ep leva, siis ta põle otsin koa.

Laupa õhta kellu seitsmest näituseks võib Koosta minna. Süia soab ja Inga ja Toomas Lunge andvad kontserdi koa viel. Ennassid tuleks kirja panna Koosta veispuki lehe pial või siis kirjuta toomas@koost.ee või oopistükkis elista 50 21 391.

Koostas oo kül masu talve läbi ikka vähemaste iga poari nädali takka midad teoksil. Ja maa mõtle, et kui mitu süöma kohta oo Liiva linna nüid poari voastaga juure tuln, mis oo puhas kakstesn kuud voastas lahti ja kust lõuna aegas omale ead-paramad kõhulõuka soab? Uijee!

Vat sõuke uhke kaup oo. Ja neh, pühabe… Pühabe soab Liiva koolimajase minna teatrid voatama. Keskpääva aegus. Kellu kahest täpsemaste akkab. Ja nähe soab Ibseni kirjutat iganest vägevad tükki “Nukumaja”.

Maa ole seda tükki eluaegas roamatu sihest luken. Kena tükk oo. Tasub voatama minna küll. Iseäranis nüidsel aal, kui sie va ahistamisejutt vahest kõrvad vett joosma paneb. Maa ole küll katsun vahest mõtelda, et kust mäe takka sie ahistamiste laviin nüüd lahti piasis. Aga voata kui emane inimene põle nii kena kut teesed ümberrinki või nii nuor änam või oo taal Jumala poolt mõni vigadus külge antud, siis kiputse tetta nii ehk nii vahest natusse viletsamaks pidama ja arvatse, et taa põle kenamatega võrsi austust viart. Aga nõuksel inimesel omal köib sõuke asi ullusti luust ja lihast läbi. Ja kui täma siis korra suu lahti juhtub tegema, siis oo lehekirjutajatel tükiks aaks ammetid. Ja äga sie põle emaste inimestega üksi nõnna. Isastega võib nõnnasammati olla. Aga inä nüid ikka kus maa välja jõudsi, selle “Nukumaja” roamatuga. Just kut muhulase jutt ikka. Viereb igast pere väravast sisse, enne kut kojo kohale jõvab. Põle pooleskid änam “Nukumajast” mitte.

Ma tahtsi muedu selle jutu lõpetuseks tükkis ütelda, et tükki mängab Salme vallateater. Ja kohe oo irmuskena tiada, et kui sial suure saare pial küll vägisi kõik vallad kokku lükati, siis näedsa, kultuurikollektiivide piale põle kellegid ammas akan. Ikka oo Salme vallateater teese nimi. Piletime soab sialsammas koolimajas osta ja innaks oo viis eurut tükk.

Vat sõuksed lood ja laulud. Ja tuleva nädali lõppus, neh siis oo ju riede Liival ja laupa omingu Hellamoal suured juubelipidustused. Ja mõndas külas kuulukse viel olavad. Juu ma tuleva teisibe anna tiada.

Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email