MAJARÄNNAKUD LINNARUUMIS

Kaubahoovi hoone 20. saj
algupoolel.
SAAREMAA MUUSEUM

Alates 18. sajandi teisest poolest toimus Kuressaares linna kiire areng, elavnes majanduselu ja ehitati ridamisi uusi hooneid. Kuressaares ainulaadne klassitsistlik kaubahoovi hoone valmis 1845. aastal. Algselt lihtne ühekorruseline kivihoone ehitati 1853. aastal suuremaks. Lisati kolmnurkfrontooniga teise korruse maht ja tõenäoliselt ka alumise korruse sammaskäik. Juurdeehituse projekti autor oli linnaarhitekt Friedrich Schrader. Hoone arhitektuuri kujunemist mõjutas aastatel 1809–1852 kehtinud ülevenemaaline tüüpfassaadide määrus, millega üritati linnade üldilmet kujundada ja parandada. Töötati välja lausa tüüpfassaadide näidisalbumid.

Rajamisest alates kuni 1995. aastani asusid hoones mitmesugused kaubanduspinnad, millest tuntuim oli 1904. aastal avatud kaubamaja Estoonia. Pärast põhjalikku rekonstrueerimist sai sellest pangahoone. Alates 2008. aastast on enamik hoonest kasutusel kohvikuna.

Print Friendly, PDF & Email