Biokütuse tootmise plaanijad soovitavad gaasibusse (1)

Saaremaa põllumehed, kes plaanivad biometaani tootmise käivitada, soovitavad valla ühistranspordis kasutusele võtta gaasibussid, mis tarbiksid kohalikku kütust.

Saaremaa vallavanemale saadetud kirjas viitavad kohalikud põllumajandusettevõtjad ja biogaasi tootjad, et kaaluvad lähiaastatel käivitada biometaani tootmise. Kuna selle peamise toorainena on plaanis kasutada põllumajandusjäätmeid, sealhulgas sõnnikut, siis lahendaks gaasitootmine ühtlasi ka sõnnikukäitlemisega kaasnevad probleemid.

Saaremaa oludes on biometaani tootmise äriplaani kõige problemaatilisem osa toodangule tarbimiskoha leidmine, sest siin sõidab väga vähe metaankütust tarbivaid sõidukeid. Kuna gaasi transportimine mandrile oleks kulukas, tahab tootmise käivitamist plaaniv huvigrupp leida võimaluse kogu biometaan kohapeal ära kasutada.

Selle võimalusena näevad nad ühistransporti. “Arvestades, et Saaremaa ühistransport korraldatakse lähiajal ümber ja korraldatakse uus liinivedude hange, siis oleks see sobiv võimalus üle minna gaasibusside kasutamisele, nagu on seda varem tehtud paljudes teistes Eesti linnades ja maakondades,” märgitakse pöördumises ja viidatakse, et gaasibusside kasutuselevõtt on alati olnud tõukejõuks, mis ühe või teie piirkonna gaasitaristu arengu käima lükkab.

Valla transpordinõunik Karl Tiitson ütles, et esimene arutelu JetGasi, Saaremaa põllumeeste, Kuressaare Veevärgi ja valla esindajatega bussiliikluse biogaasile üleviimise teemal oli 12. veebruaril. Uus kohtumine, kuhu on kutsutud kõik osapooled, kellest sõltub biogaasile üleminek – kaasa arvatud majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, maanteeamet ja KIK –, toimub ilmselt 6. märtsil. “Loodetavasti saame pärast seda ehk juba täpsemalt sel teemal rääkida,” märkis ta.

Print Friendly, PDF & Email