Vald kutsub maanteeametit Leisi kõnniteid ehitama (2)

Saaremaa vald kutsub maanteeametit arutelule, et vaagida Leisi aleviku kõnni- ja jalgteede väljaehitamist, mis on päevakorral olnud juba paar aastat.

2015. aastal valmis maanteeameti ja Leisi valla koostöös Leisi aleviku liiklusohtlike teelõikude ümberehitamise tehniline projekt. Kõnni- ja jalgteede ehitamise ja tänavavalgustuse rekonstrueerimisega sooviti suurendada turvalisust ohtlikel teelõikudel, mida mööda kulgeb enamikus just Leisi kooli õpilaste koolitee.

Kuigi Saare maakonna liikluskomisjon valis Leisi kõnniteede rajamise liiklusohtlike objektide hulgast kõige pakilisemaks, ei ole maanteeametil Leisi tööde jaoks raha jätkunud. Vastavalt kokkuleppele pidi maanteeamet kandma riigimaanteedega piirnevate kõnniteede ehituse kulud ja omavalitsus Kooli tänavale jalgtee rajamise kulud.

Saaremaa vallavanem Madis Kallas väljendas kirjas maanteeametile valmisolekut Leisi aleviku kõnniteed ja valgustus oma kohustuste piires valmis ehitada.

Kuivõrd maanteeameti plaanid käesolevaks aastaks on eeldatavasti paigas, siis palub Kallas leida võimaluse Leisi kõnniteede väljaehitamiseks 2019. aastal.

Kallase sõnul võib Saaremaa vald võtta ka osa maanteeameti kulutusi enda kanda ning vald on valmis selles osas esimesel võimalusel läbi rääkima.

Print Friendly, PDF & Email