Muratsi vähikasvanduse rajamine nõuab lisauuringuid

Arendaja soovis Muratsi külasse rajada Eesti esimese mahevesiviljeluse põhimõtteid järgiva vähikasvanduse, kuid vald ei algatanud detailplaneeringut, sest projekt vajab lisauuringuid.

Saaremaa valla meediaspetsialist Kristina Maripuu ütles, et tuginedes keskkonnaameti seisukohale, keskkonnaregistri ja maakatastri andmetele, ei ole detailplaneeringu algatamine esitatud taotluse ja andmete alusel võimalik.

“Kui huvitatud isik soovib tõestada, et maaüksustel ei esine Natura 2000 prioriteetset elupaigatüüpi, tuleb tellida elupaikade inventuur, mille alusel täpsustada hetkeseisu,” selgitas Maripuu.
“Vastavalt inventuuri tulemustele on võimalik uuesti esitada detailplaneeringu algatamise taotlus koos eskiisiga.”

Mere ja Mereäärse kinnistule oli kavas ehitada kolm kasvutiiki, suguvähkide tiik ja noorvähkide tiik, veepeegliga kokku ca 3500 m2.

Eestis on praegu 23 vähikasvandust, millest 10 asub Saaremaal. Statistikaameti andmetel müüsid Eesti vähikasvandused 2016. aastal toodangut vaid 700 kilogrammi.

Print Friendly, PDF & Email