Kuuga lisandus maakonda üle poolesaja töötu (4)

Jaanuaris suurenes registreeritud töötute arv võrreldes eelmise kuuga 7 protsenti. Jaanuari lõpus oli Eestis töötuna registreeritud 33 270 inimest.

Töötute arv kasvas ka Saare maakonnas, kus kuuga lisandus töötuna arvele 67 inimest. Kui läinud aasta lõpuks oli maakonnas registreeritud töötuid 682, siis läinud kuu lõpu seisuga oli neid arvel juba 749.

Kui varem oli võimalik piirkonniti täpselt teada, kus kandis üle maakonna kui palju töötuid on, siis nüüd, pärast Saaremaa valla moodustamist, nii spetsiifilist infot enam kokku ei panda. Töötukassa statistikast saab vaid teada, et Saaremaa vallas on töötuid 695, Muhus 43, Ruhnus 3 ning asukoht n-ö määramata on kaheksal töötul.

Registreeritud töötute arvu kasv jaanuaris on töötukassa hinnangul iseenesest tavapärane, sest aasta lõpuga lõpevad paljud tähtajalised töölepingud, samuti toob kalendriaasta lõpp kaasa rohkem koondamisi.

Töötukassa analüüsiosakonna juhataja Margit Paulus nentis, et registreeritud töötute arvu suurenemist mõjutas mõnevõrra ka haldusreform, sest töötuks registreeris end osa neid inimesi, kes kaotasid töö valla-, linna- või maavalitsustes reformiga kaasnenud ümberkorralduste käigus.

Haldusreformi raames toimunud koondamiste tõttu oli jaanuaris tavapärasest enam koondamise korral makstava kindlustushüvitise saajaid. Jaanuaris määrati kindlustushüvitist koondamise korral 1444 inimesele üle Eesti.

Hüvitise saajatest ligi pooled olid seoses haldusreformiga linna-, valla- või maavalitsustest koondatud töötajad. Hüvitist määrati kokku 2,9 miljoni euro väärtuses, sh linna-, valla- ja maavalitsuste endistele töötajatel ligikaudu 1,5 miljoni euro ulatuses.

Print Friendly, PDF & Email