Saarlased ei mõista, miks riik piirab abivahendite hüvitamist (7)

Saaremaa puuetega inimeste koda ei mõista riigi otsust abivahendite hüvitamist koomale tõmmata.

1. veebruarist on teadmata ajaks peatatud hüvitised sellistele abivahenditele, mille puudumine ministeeriumi hinnangul ei takista iseseisvat toimetulekut ega tekita täiendavaid tervisekahjusid või millele on võimalik alternatiive leida või soetada need tavakaubandusest.

Veronika Allas

“Kuna nimekirjast tõmmati nii palju maha, muutus abivahendite kättesaadavus palju kehvemaks,” tõdes Saaremaa puuetega inimeste koja juhataja Veronika Allas. “Väidetavalt olevat see otsus ajutine, aga kui kaua see “ajutine” kestab, seda ei tea keegi.”

Sotsiaalkindlustusameti andmeil ei hüvitata enam näiteks masstoodetena toodetud lülisamba- ja alajäsemeortoose, tallatugesid ja mõningaid jalatseid, pedaaltrenažööre, songaplaastreid ja niisutatud salvrätte, lugemis- ja töövalgusteid, raamatutugesid ja -hoidjaid.

“Kes annab selliseid veidraid hinnanguid, et üks või teine abivahend pole hädavajalik ega takista hakkamasaamist?” küsis Allas. “Ega siis inimene abivahendit niisama nurka seisma võta – ju ta muretseb selle oma abivahendikaardiga ikka sellepärast, et on tarvis.”

Eesti puuetega inimeste koda pöördus sotsiaalministeeriumi poole, paludes selgitust, miks tehti puuetega inimesi puudutav otsus ilma, et oleks nende esindusorganisatsioone kaasatud. Samuti soovib organisatsioon teada, kuidas valiti välja need abivahendigrupid, mida enam ei hüvitata.

Eesti PIK tõdes, et puuetega laste vanemad on väljendanud nördimust selle üle, et niisutatud salvrätte ei saa enam soetada soodustusega. Mähkmeid kasutavate laste peredele tähendab see suurt lisakulu, samas kui puudetoetused on püsinud üle kümne aasta samal tasemel.

Riik piirab abivahendite hüvitamist rahanappuse tõttu. Sotsiaalkindlustusameti andmeil on abivahendeid vajavate inimeste arv kasvanud ja selleks, et tagada eluks hädavajalike abivahendite kättesaadavus kogu eelarveperioodi jooksul, tuli teha teatud valikud.

Print Friendly, PDF & Email