Saaremaal luuakse metsade kaitseks neli looduskaitseala (8)

Keskkonnaamet moodustab Eestis riigimaale 64 salu- ja laanemetsa looduskaitseala, millest neli tulevad Saaremaale.

Saaremaal luuakse Kaisa looduskaitseala (86,8 ha), Käku LKA ( 52,8 ha), Paatsa LKA (73,7 ha) ja Tiisatu LKA (145,3 ha). Nelja kaitseala pindala on kokku 358,6 hektarit.

Keskkonnaameti kaitse planeerimise büroo juhataja Taavi Tattar ütles, et loodukaitseala staatus tagab selle, et need alad jääksid edaspidi metsamajandamisest välja. Kuna salu- ja laanemetsad ei ole Eestis praegu piisavalt kaitstud, on ohtu sattunud põlismetsaliigid, kes vajavad oma elutegevuseks inimtegevusest puutumata metsa.

Eraldi laane- ja salumetsa kaitsealasid Saaremaal seni pole, küll aga leidub neid metsatüüpe olemasolevatel kaitsealadel. Osa neist on range kaitse all Natura metsaelupaigatüüpidena ja kaitsealuste liikide elupaikadena.

Tattari sõnul mõjutab looduskaitsealade loomine Saaremaa valla tulubaasi, sest kaitsealadel kehtib maamaksuvabastus ehk nende alade eest jääb omavalitsustel maamaks saamata. Samuti mõjutab see RMK tulubaasi, kes ei tohi neid alasid tulevikus enam majandada ega saa nende pealt majanduslikku tulu teenida.

Lisaks uute kaitsealade moodustamisele muudetakse Riigimetsa Majandamise Keskuse ettepanekul olemasolevatel kaitsealadel asuvate salu- ja laanemetsade kaitsekord rangemaks. Saaremaa valla haldusterritooriumil arvatakse sihtkaitsevööndisse praegu piiranguvööndis asuvad salu- ja laanemetsad Abruka looduskaitsealal ja Viidumäe looduskaitsealal.

Taavi Tattari sõnul hakkab keskkonnaamet koostama uute kaitsealade kaitse-eeskirja, mis jõuab avalikule väljapanekule arvatavasti sel suvel. Avaliku väljapaneku raames on kõigil huvigruppidel võimalik kaitse-eeskirja eelnõuga tutvuda ja esitada oma põhjendatud ettepanekuid. Valitsus kinnitab uued looduskaitsealad eeldatavasti 2019. aasta algul.

Print Friendly, PDF & Email