Vald lasteaiajuhtide palku muutma ei kiirusta (7)

Saaremaa vallavalitsuse teatel eeldab lasteaiajuhtide palgakorralduse muutmine süsteemi kui terviku ja ka selle erisustega arvestamist ning vajab enne parandamist head eeltööd Saaremaa valla alusharidusnõunik Maiu Raun tõdes, et Saaremaa ühinenud omavalitsuste alushariduse juhtide palgad on olnud väga erineval tasemel, nii nagu palgamäärad ka teistes valdkondades.

Alushariduse juhtide ühenduse taotlus tugineb tema sõnul suuresti argumendile, et riigi ja kohaliku omavalitsuse täiendava tööjõukulude toetuse abil suurenes nii 2017. aastal kui ka 2018. aastal kõrgharidusega ja ka keskeriharidusega kvalifikatsioonile vastavaks tunnistatud lasteaiaõpetaja palk 978 eurole. Lasteaiaõpetajate palkade ühtlustamise tulemusel on mõnede lasteasutuse juhtide töötasu jäänud õpetaja palgast madalamaks või on sellega samal tasemel.

“Palkade korrastamise põhimõtete väljatöötamine eeldab kogu süsteemi toimimise tundmist ja erisustega arvestamist, seetõttu on otstarbekas teha hea eeltöö enne, kui hakata vigu parandama. Töötame selle nimel, et palgakorraldus saaks välja töötatud ja haridusjuhtidega ka läbi arutatud,” rääkis Raun.

Print Friendly, PDF & Email