Saarlased küsivad toetusteks miljonit (1)

Saarte elanikud soovivad toetusraha abiga oma elukeskkonda parandada nii matkaradu korrastades kui ka sepipada ehitades.

Saaremaa, Muhu ja Ruhnu vallast küsiti LEADER-programmi meetmest “Elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parendamine” toetust kokku 1,07 miljonit eurot.

“Nagu ka nimetusest välja tuleb, on selle meetme eesmärk tõsta elukvaliteeti maapiirkonnas, suurendada maal elamise atraktiivsust, ettevõtlikkust, muuta vaba aja tegevused mitmekesisemaks ning väärtustada ajalugu ja piirkondlikku eripära,” ütles MTÜ Saarte Koostöökogu (SKK) tegevjuht Terje Aus.

Ausi sõnul moodustavad ühe rühma taotlused, millega soovitakse parendada kogukonna kooskäimise kohti – näiteks Võhma külamaja, Kaarma spordimaja ja Randvere vana koolimaja – ja nendele uut sisu anda. Samuti on kavas ehitada Orissaarde laululava.

Toetust soovitakse ka vaba aja tegevuste mitmekesistamiseks: matkaradade korrastamiseks või rajamiseks, lastealade loomiseks ja arendamiseks, tervisesportlastele ning laste huviringidele uute vahendite soetamiseks.

Osa projekte on seotud ajaloo ja pärandi väärtustamisega, sealhulgas sepatöö traditsiooni säilitamisega. Nii näiteks küsitakse raha muinas-sepipaja rajamiseks Salme viikingiparki.

“Tore, et leidub ka praktilistest vajadustest tekkinud ideid, mis toetavad maapiirkonnas igapäevast elamist ja hakkama saamist,” lausus Aus.

Konkurents toetuse saamiseks on väga tihe. Taotlusi esitati 41, küsitud summa ületab 586 000 euro suurust taotluseelarvet pea 484 000 euro võrra ehk ligi kaks korda (183%). Keskmiselt küsiti toetust ühe projekti kohta 26 100 eurot.

“Kuna toetussumma, mis on kõigi nende heade mõtete elluviimiseks küsitud, on poole võrra suurem kui meil jagada olev toetusraha, siis on hindamiskomisjoni töö tõepoolest väga vastutusrikas ja raske,” leidis Aus. “Otsus, millised mõtted seekord toetamist väärisid, on selge märtsi keskpaigas.”

Järgmine LEADER-programmi taotlusvoor toimub Saarte koostöökogu tegevuspiirkonnas sügisel. Septembris saab küsida toetust meetmest “Ettevõtete konkurentsivõime suurendamine ja ühistegevus”. Ka siis on taotlusvooru eelarves 586 000 eurot.

Print Friendly, PDF & Email