Vald ostis kirikult maad

Saaremaa vald ostis Eesti apostlik-õigeusu kirikult Leisis ja Pärsamal kokku 7263 ruutmeetrit maad, mida läbib Pärsama keskuse küttetrass ja kuhu tulevikus rajatakse kergliiklustee.

Maaostu käsitleva korralduse seletuskirjas öeldakse, et kuna EAÕK toimib taolistes olukordades kindlate reeglite järgi, ei olnud olukorda võimalik lahendada servituutidega ja ka maa hinna puhul oli neil välja kujunenud kindel taks.

“Võib arvata, et hind 1 euro/m² ületab maa turuväärtuse, kuid samas puudusid alternatiivid trasside kulgemise osas. Samas on positiivne, et kiriku väljakujunenud tavade järgi refinantseeritakse maa müügist saadud raha samade kirikute remondiks,” märgitakse seletuskirjas.

Loa osta valla omandisse Leisi kiriku kinnistu jagamisel tekkinud kinnistu hinnaga 5077 eurot ja Pärsama kiriku kinnistu jagamisel moodustunud kinnistu hinnaga 2186 eurot andis vallavalitsus läinud aasta 28. detsembril.

Leisi alevikus on maad vaja Kooli tänavale kavandatava jalg- ja rattatee rajamiseks, mis koos maanteeametiga koostatud ehitusprojekti järgi tuleb osaliselt seni EAÕK-le kuulunud maale. Samuti nägi eelmisel aastal rajatud Pärsama keskuse keskküttetrassi lahendus ette trassi rajamise osaliselt EAÕK maale.

Print Friendly, PDF & Email