Saaremaa valla lasteaedade juhid soovivad töötasude ühtlustamist (13)

Saaremaa valla lasteaedade juhid soovivad oma töötasu siduda üldhariduskooli õpetaja töötasu alammääraga ja rakendada palga arvestamisel lasteaiarühmade arvust sõltuvat koefitsienti.

“Pöördume teie poole seoses tekkinud ebavõrdse olukorraga lasteaiaõpetajate ja -juhtide (direktor, õppealajuhataja) töötasude osas,” öeldakse vallavalitsusele saadetud 18 allkirjaga taotluses ja märgitakse, et uues omavalitsuses on mõistlik välja töötada ühtsetele alustele tuginev alushariduse juhtide töötasu maksmise kord ja palgaastmestik.

Lasteaedade juhtide ettepanek on, et nende töötasu ületaks 10% üldhariduskooli õpetaja alampalka, ja nii, et see muutuks vastavalt õpetaja töötasu alammäära muutumisele. Lasteaedade õppealajuhatajate töötasuks taotletakse 85% juhi töötasust.

Kuna vallas on erineva suurusega koolieelsed lasteasutused, siis tuleks juhi töötasu osas sisse viia lasteasutuse suuruse koefitsient. Kuni kolme rühmaga asutuses oleks koefitsient 1,1, 4–8 rühma puhul 1,2 ja 9–12 rühma puhul 1,3.

Pöördujad soovivad, et alushariduse juhtide töötasud kehtestataks kirjeldatud tingimustel tagasiulatuvalt alates selle aasta 1. jaanuarist.

Kolleegide nimel taotlusele allakirjutanud Pihtla lasteaed-algkooli direktor Riina Saar ei osanud eile arvata, kui tulemuslikud vallale tehtud ettepanekud võiksid olla. “Eks ootame ära, milline vastus on, siis oskan kommenteerida,” sõnas ta.

Vallavalitsusest lehe trükkimineku ajaks lasteaednike pöördumise kohta kommentaari saada ei õnnestunud.

Print Friendly, PDF & Email