Saaremaa riigiteed saavad kolme miljoni eest paremaks (18)

Maanteeamet investeerib 2018. aastal riigieelarvest Saaremaal riigiteede remondiks 3 miljonit eurot, mille eest jätkatakse muu hulgas Kuivastu maantee taastusremonti.


Kui 2016. aastal läbis Kuivastu maanteel taastusremondi Kuressaare ja Masa vaheline 12,2 km pikkune teekõik, siis sel aastal jätkuvad tööd kokku 7,6 km ulatuses.

Toomas Magus

Lääne regiooni ehitusosakonna projektijuht Toomas Magus ütles, et tänavune plaan näeb ette Kuivastu maantee taastusremondi lõigul Lõve sillast kuni Sagariste teeristini (Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare km 119,051–123,162) ja lõigul Masa teeristist kuni Püha teeristini (km 125,653–129,100).

Nimetatud teelõikudele paigaldatakse esmalt teekatte profiili parandamiseks asfaltbetoonist tasanduskiht ja seejärel uus 5 cm paksune asfaltbetoonist ülekate. Veel korrastatakse teepeenrad, paigaldatakse uued tähispostid ja tehakse uus teekattemärgistus, loetles Toomas Magus.

8,2 km tolmuvabaks

Tolmuvaba katte saavad sel aastal Kärla ja Sauvere vaheline kruusatee (km 0,050–4,125) ning Pahapilli ja Panga vaheline kruusatee (km 0,320–4,402). Kokku saab tolmuvabaks 8,2 km kruusateid. Korduspindamist tehakse umbes 78 km ulatuses. Üle pinnatakse ka Ruhnu saarel olev 3,9 km riigitee lõik. Kruusateede remonti on kavas teha kokku 20,7 kilomeetril. Remonti lähevad järgmised teelõigud: Tehumardi–Kogula (km 1,370–7,960), Tagamõisa–Undva (km 0,080–3,750) ja Tagavere–Taaliku (km 0,147–10,572). Kruusateede remondi käigus puhastatakse tee maa-ala võsast, kaevatakse uued teekraavid, korrastatakse ja ehitatakse uued teetruubid ning lisatakse teekattele purustatud kruusa.

Ristmik ohutumaks

Liiklusohtlike kohtade ümber­ehitamise vahenditest on kavas Kuivastu maanteel varustada Ratla bussipeatus uue teevalgustusega ja ristumisel Valjala alevikuga ehitada teeristile teelaiendus.

“Et ohutult mööduda Valjala alevikku vasakpöörde sooritajatest,” rääkis Toomas Magus. Sildade remonte 2018. aastal kavas ei ole.

Kokku on riigi eelarvest 2018. aastal Saare maakonna riigiteedesse kavandatud investeerida kolm miljonit eurot.

Print Friendly, PDF & Email