Looduskaitsjad soovitavad keelata Abrukal linnujahi

Eesti ornitoloogiaühingu (EOÜ) ja keskkonnaõiguse keskuse (KÕK) koostatud “Kaitstavate alade linnujahi analüüs” soovitab Abrukal linnujahi täielikult keelata.

Uuringu tellinud keskkonnaameti täpsustava küsimuse peale, kas Abruka hoiualal, kus linnujahti on pikalt peetud ja huvi suur, peaks selle ikka täielikult keelama, ja kuidas senine linnujahi pidamine on linnustikule halvasti mõjunud, vastasid analüüsi koostajad, et Abruka on “väike ja jahi häiringu mõju ulatus on hinnanguliselt 2 km. Seega mõjutab ainult kahes piirkonnas jahipidamine kogu saare rannikul peatuvat linnustikku.”

“Analoogselt Kihnule on väikesaartel linnujahi reguleerimine seotud ka järelevalve keerukusega, st seal on linnujahti palju keerulisem kontrollida ja rikkumisi tuvastada, ning Kihnu ja Prangli saarelt on teada süstemaatilised rikkumised seoses linnujahiga. Väikesaared on ka olulised puhkealad ja turismikohad, kus jahil on muud negatiivsed mõjud,” märkisid koostajad.

“Kaitstavate alade linnujahi analüüsis” viidatakse, et Eestis oleks vaja muuta linnujahi regulatsiooni 200 kaitstaval objektil, ja tuuakse välja alad, kus on vajalik linnujahti piirata (suured olulised rändepeatusalad) või, vastupidi, piiranguid hoopis leevendada (väikesed väheolulised rändepeatusalad sisemaal).

6. veebruaril Eesti jahimeeste seltsis toimunud linnujahikorraldajate ümarlaual toetati aga hoopiski jahikülalistele täiendava koolituse korraldamist, mis oleks alternatiiv ornitoloogide väljapakutud jahipiirangutele.

“Ümarlaual osalejad leidsid, et linnujahi probleemile on parim lahendus jahikülaliste teadmiste ja teadlikkuse tõstmine, mitte administratiivsed lahendused, nagu seaduse muutmine,” selgitas EJSi tegevjuht Tõnis Korts. “Selle otsusega toetame teadmistepõhist, mitte seadustega ülereguleeritud ühiskonda,” lisas ta.

Veelinnujahi probleemi tõstis üles Eesti ornitoloogiaühing, kes soovis algatatud petitsiooniga jahikülaliste peetavat veelinnujahti piirata. Eelmise aasta detsembris võttis riigikogu ornitoloogide algatatud petitsiooni “Aita lõpetada seaduslikud veelindude tapatalgud” menetlusse.

Ornitoloogide pakutavaid seadusemuudatusi ja linnujahi lisapiiranguid ei toetanud ka jaanuaris teemat käsitlenud riigikogu keskkonnakomisjon.

Print Friendly, PDF & Email