Tulude deklareerimise ralli stardib nädala pärast (1)

Nagu eelnevatel aastatel, algab tulude deklareerimine seegi kord 15. veebruaril, ent juba tänasest saab e-maksuametis oma andmetega tutvuda, et deklareerimisstardil asi ludinal läheks.

Maksu- ja tolliameti Kuressaare büroo juhataja Olev Martinsoni sõnul on tulude deklareerimisega seotud suur arv inimesi. 2016. aasta kohta esitati Saare maakonnas näiteks 15 649 tuludeklaratsiooni.

Kõige suurem muudatus võrreldes varasemaga on see, et abikaasadel ei ole enam võimalik esitada ühist tuludeklaratsiooni, kuid maksusoodustusi saab abikaasale teatud tingimustel siiski üle kanda.

Kasutamata soodustused

“Aasta tagasi esitati maakonnas veidi üle 1500 abikaasade ühise tuludeklaratsiooni, seega puudutab muudatus paljusid,” kinnitas MTA Kuressaare büroo juhataja.

Martinson selgitas, et ühel abikaasal on võimalus kasutamata soodustused teisele abikaasale üle anda. Seejuures tõi ta välja, et üldine maksuvaba tulu kasutamata jäänud osa on kuni 2160 eurot. Kasutamata soodustuste alla loetakse eluasemelaenu intresside kasutamata jäänud osa, koolituskulude kasutamata jäänud osa ja laste maksuvaba tulu kasutamata jäänud osa.

Maksustatavat tulu ületava eluasemelaenu intressi, koolituskulu ja laste maksuvaba tulu summa või selle osa võib aga abikaasale üle kanda, kui abikaasade varasuhteks on varaühisus.
“Varaühisusega on tegemist juhul, kui abikaasad ei ole notari juures sõlminud abieluvaralepingut,” täpsustas Olev Martinson. Maksusoodustusi saab aga üle kanda vaid juhul, kui abielu kehtis 31. detsembri seisuga.

Maksusoodustuste üleandmiseks tuleb kindlasti esitada tuludeklaratsioon ja märkida sinna abikaasa isikukood, kellele soovitakse kasutamata jäänud maksusoodustused üle anda.

Soovitavalt võiks Martinsoni sõnul esimesena esitada deklaratsiooni see abikaasa, kelle tulud on väiksemad ja kelle deklaratsioonis ei ole võimalik kõiki mahaarvamisi arvesse võtta. Teisena kinnitab deklaratsiooni kõrgemat tulu teeniv abikaasa.

Et asi deklaratsiooni esitamise hetkel viperuste ja viivitusteta kulgeks, saab tänasest kuni reedeni tutvuda e-maksuametis eeltäidetud andmetega ja lisada sinna, mis vaja. Nn eeltäidetud andmed on Martinsoni sõnul aadress, pangakonto number, tulumaksu arvutamist mõjutavad andmed tööandjatelt, haigusraha, pensionid, tasutud koolituskulud, kingitused ja annetused, tasutud pensionikindlustuse maksed, andmed väärtpaberite võõrandamise tehingute kohta.

Eeltäidetud ei ole andmed aga välisriigis saadud tulu kohta ega välisriigis tasutud kulude (maksusoodustuste) kohta, mida saab tulust maha arvata, andmed muu vara (nt kinnistute) võõrandamise kohta, residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu andmed ning ka mullu müüdud metsamaterjali ja raieõiguse kohta. “Need andmed tuleb deklaratsiooni ise lisada,” nentis Martinson.

Järgmisest neljapäevast

Deklaratsiooni saab alates 15. veebruarist esitada elektrooniliselt, saata postiga lähimasse maksu- ja tolliameti teenindusbüroosse või minna büroosse kohale.

Deklaratsiooni peavad esitama füüsilisest isikust ettevõtjad; isikud, kes on saanud tulu välismaalt; kelle väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju on suurem kui saadud kasu ja kes soovivad selle kahju summa järgnevatele aastatele edasi kanda; kes on teinud maksustamisperioodi jooksul investeerimiskontole sissemakseid või sealt väljamakseid; kes on saanud tulu vara võõrandamisest, üüri- või renditulu, müünud metsamaterjali või raieõigust ja ka need, kes soovivad kasutada maksusoodustusi.

Elektrooniliselt on võimalik oma tulusid deklareerida e-maksuameti/e-tolli kaudu, samuti on deklaratsiooni võimalik esitada nutitelefoni kaudu.


Olulised summad

Maksuvaba tulu suurus on 2017. aastal 2160 eurot
Täiendava maksuvaba tulu suurus pensionilt on 2832 eurot
Täiendava maksuvaba tulu suurus kutsehaigushüvitiselt on 768 eurot

Print Friendly, PDF & Email