Pool miljonit eurot peaks katkestustest päästma (4)

Viimase viie aasta jooksul on Elektrilevi Saaremaa elektrivõrku investeerinud 10 miljonit eurot. Et rikked on muutunud aga pea igapäevasteks, eriti linnas, otsustati Kuressaare elektrivõrku süstida veel pool miljonit.

HOOLDUSTÖÖDEL: Eile käisid hooldustööd Kopteri alajaamas Kaare tänaval. Tööga on just ühele poole saanud elektrik Leiko Trik.
MAANUS MASINGElektrilevi käiduosakonna juhataja Andres Tõnissaare sõnul on nad viimaste aastate jooksul Saaremaal kokku paigaldanud 158 uut alajaama ja uuendanud 90 kilomeetrit liine. Kokku on investeeringuteks kulunud üle 10 miljonit euro.

Üle 800 rikke vähem

“Võrku uuendades oleme tavalisi õhuliine asendanud ilmastikukindlamatega ja see on andnud nähtavat mõju,” nentis Tõnissaar. Ta tõi näiteks, et kui aastal 2013 oli Saaremaa elektrivõrgus ligi 1381 riket, siis möödunud aasta näitaja oli 545 ehk viie aasta tagusest ajast kolm korda vähem.

Valdav osa lähimineviku investeeringutest on käiduosakonna juhi sõnul läinud maapiirkondade võrgu ilmastikukindlamaks muutmisele. Katkestusi ongi viimasel ajal hulgaliselt olnud hoopis Kuressaares ja linna ümber, seega tuleb nüüd rohkem tähelepanu suunata linnavõrgu tugevdamisele, tunnistas Tõnissaar.

Et olukord kiiremini lahendada, tõi Elektrilevi osa Kuressaarde järgmistel aastatel plaanitud investeeringutest varasemaks ja teeb need juba sel aastal. “Investeeringute kogumaht 2018. aastal on ligikaudu pool miljonit eurot,” kinnitas Tõnissaar.

Kuressaare põhjaosas võetakse tänavu käsile 7–8 jaotusalajaama automatiseerimine. Kaasaegne automaatika tugevdab käiduosakonna juhi sõnul liini alguses olevate tööstuste varustuskindlust, kuna näiteks liini lõpus tekkiva rikke korral lülitub rikkeline liinilõik välja ega mõjuta enam liini teisi harusid. “Seega vähendab automaatika rikkest korraga puudutatud klientide arvu,” kinnitas Andres Tõnissaar.

Selgituseks lisas ta, et kui praegu põhjustab üks rike katkestuse 1000 kliendil, siis pärast alajaamade automatiseerimist põhjustab rike katkestuse 500, 100 või ühel kliendil, olenevalt rikke asukohast.

Täiendavalt paigaldatavate rikkeindikaatorite abil saab Elektrilevi ka kiiremini tuvastada rikke asukoha. Mis puutub kaablivõrkudesse ja õhuliinidesse, on tänavuste tööde hulgas ka 550 meetri pikkuse Pihtla tee ääres asuva maa­kaabli asendamine uuega.

Teetööd rikkusid kaabli

Kaabel on seoses teetöödega kannatada saanud ja põhjustanud mitmeid rikkeid.

Lisaks ehitatakse välja Sikassaare–Vätta vaheline probleemne liin. Kõnealuse rikkeid põhjustava liini uuendamine oli plaanis 2019. aastal, kuid seoses sagenenud riketega ehitatakse see valmis juba tänavu. “Kokkuvõttes väheneb kõikide muudatuste koosmõjul rikete arv või kui neid toimub, siis puudutavad need korraga vähem kliente ja saame vooluühenduse tänasest kiiremini taastada,” kinnitas Tõnissaar.

Print Friendly, PDF & Email