Peaminister: Kuressaare saab kümme riigi töökohta (8)

Peaminister Jüri Ratas kinnitas, et riigiasutustest on Saaremaale kavas tuua üksnes kümme töökohta, ja tegi teatavaks ka nende jaotuse.

Peaminister ja tema nõunik Riho Kangur teatasid vastuseks riigikogu liikmete Kalle Laaneti ja Urve Tiiduse kirjalikule küsimusele, et tänavu jaanuari seisuga on kavas Kuressaare linna viia kokku kümme töökohta: kaks kohta nii politsei- ja piirivalveametist kui ka riigi tugiteenuste keskusest, üks koht rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskusest ja SA-st Archimedes ning kaks kohta nii SA-st Innove kui ka töötukassast.

“Metoodiliselt on kokku lepitud, et väljaviimise alla lähevad ka regioonides loodud uued ametikohad,” on märgitud kirjalikus vastuses Laanetile ja Tiidusele. “Politsei- ja Piirivalveameti puhul on tegemist uute loodavate piirkonnapolitseinike ametikohtadega, Töötukassa puhul uute töökohtadega töövõimereformi elluviimiseks. Näiteks Töötukassa, Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse ja Riigi Tugiteenuste Keskuse töökohad on saartel loodud juba eelmisel aastal.”

Laaneti ja Tiiduse küsimusele, kas on analüüsitud ametikohtade kolimise asemel kaugtöökohtade loomist ning milliste asutuste puhul ja millal oleks valitsusel võimalus seda rakendada, vastasid Ratas ja Kangur, et kaugtöökohtade loomist on analüüsitud. “Kaugtöökohtade loomist ei kavandata väljaviimise asemel, vaid täiendava võimalusena,” kirjutavad Ratas ja Kangur.

“Kaugtöö tegemine on võimalik enamustes riigiasutustes nendel töökohtadel, mis ei ole seotud konkreetse asukohaga.”

Rahandusministeerium korraldas arvamuste saamiseks ministeeriumide ühishoones kaugtööteemalise küsitluse, millele vastas ligi 370 inimest. 80 protsenti on huvitatud ajutiselt kaugtöö võimaluse kasutamisest mõnes maakonnakeskuses, kui oleksid loodud nüüdisaegsed kaugtöökeskkonnad. Populaarsemad asukohad olid Tartu, Pärnu ja Kuressaare.

Print Friendly, PDF & Email