REPLIIK: Oma valla pidamisest (12)

On ilmne, et kui volinik Andres Tinno Saaremaa vallavolikogu koalitsioonipartnerina peab valla eelarve ja struktuuri üle avalikult sõna võtma (“Suvaliselt kokkuklopsitud eelarve”, SH 3.02), ei ole asjad päriselt hästi.

Volikogule esitatud eelarve on endiste valdade kaupa hakitud ning ilmselt rutakalt ette valmistatud ja palgakulude osakaal eelarves on ebaproportsionaalselt suur. Vallavanem Madis Kallase väide, et 2018. aasta eelarve ettevalmistamiseks on olnud aega vaid poolteist kuud, ei ole õige, sest pärast ühinemisotsust moodustati 21 komisjoni, kes arvukatel koosolekutel tegelesid esmajoones just 2018. aasta eelarve ja vallavalitsuse struktuuri ettevalmistamisega.

Nagu juba märgitud, on valla palgakulu osa eelarves (63,4%) ebaproportsionaalselt suur. Seda võib seletada suurte personalikuludega koolides, lasteaedades, huviringides jne, aga kui palgakulu ületab eelarvest 60%, siis üldjuhul on midagi valesti.

Olulisem on, et valitsemiskulud moodustavad tervelt 14,4% valla eelarvest. Rusikareegel on, et kui valitsemiskulud ületavad 10% eelarve tuludest, siis on vallavalitsuse struktuur ülepaisutatud. Enne 2013. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimisi väljatöötatud Saaremaa valla struktuuris oli alla 130 ametniku ja töötaja.

Arvestades tänast teeninduspunktide struktuuri ja maavalitsuse ülevõetud ülesandeid, oleks optimaalne ligi 150 ametnikku ja töötajat. Praeguses vallavalitsuse struktuuris on ligi 240 ametnikku ja töötajat. Siit tulenevalt on ka juhtimiskulud kõrged.

Vallavanema lahendus viia osa töökohti vallavalitsuse struktuurist allasutuste alla mõjub silmamoondusena. Valitsemiskulude osakaal Exceli tabelis küll väheneb, kuid palka maksab vald neile ikka.

Loodan, et vallavolikogul ja -valitsusel on tahet pärast sisseelamist uude ametisse kujundada vallavalitsuse struktuur selliseks, et vallarahval oleks jõukohane seda üleval pidada.

Taavi Kurisoo,
IRLi Saaremaa piirkonna esimees

Print Friendly, PDF & Email