Kodude tuleohutusprojekt toob Saaremaale 40 000 eurot (5)

Päästeameti projekti “500 kodu tuleohutuks” raames, mida siseministeerium rahastab 1,5 miljoni euroga, lahendatakse ka paarikümne Saare maakonna kodu tuleohutusprobleemid.

Lääne päästekeskuse ennetusbüroo juhtivspetsialisti Grete Arumäe sõnul eraldatakse Saaremaale üle 40 000 euro, millele lisandub omavalitsuste poolne panus.

“Jaotamise alusena on lisaks rahvaarvule arvestatud elanike sissetulekuid ja eluhoonete tuleohutusalaseid riske piirkonnas. Olenevalt valdade panusest saavad Saaremaal lahendatud hinnanguliselt 11–22 kodu tuleohutusalased probleemid. Tänu kõigile tagatud miinimumsummale saab vähemalt üks kodu korda ka Ruhnu vallas,” rääkis Arumäe.

Projekti “500 kodu tuleohutuks” juhi Anni Alevi sõnul on tänaseks kindel, et projektiga liituvad kõik kohalikud omavalitsused. “Hetkel käivad tööd kodude nimekirja koostamiseks ja esimeste konkreetsete tegevusteni jõutakse märtsis-aprillis, kui kohalikud omavalitsused on leidnud tööde teostajad ja sõlminud lepingud,” lisas Alev.

Päästeameti peadirektori Kuno Tammearu sõnul on ohutuskultuur ennetustööga oluliselt paranenud, Põhjamaade tasemele jõudmiseks vajame aga uusi tegevusi, kuhu on kaasatud laiemalt kohalikud omavalitsused ja kogukonnad. “Tehes kodunõustamisi, on meil teadmine, et täna vajab 5000 kodu tuleohutuse parandamist,” märkis ta.

Suurimad probleemid kodudes on katkised küttekolded, hooldamata korstnad, rikkis elektrisüsteemid, suitsuanduri puudumine. Käimasoleva projektiga “500 kodu tuleohutuks” on hõlmatud kõik 79 omavalitsust. Omavalitsusele on tagatud miinimumsumma 3500 eurot vähemalt ühe kodu kordategemiseks.

Eelmisel aastal hukkus Lääne päästekeskuse piirkonnas kokku kaheksa inimest, sealhulgas kaks Saaremaal. Lääne päästekeskuse regioonis sõitsid päästjad välja 715 tulekahjule, sealhulgas 111-le eluhoone tulekahjule.

Tulekahjud üldiselt ja eluhoonete põlengud on võrreldes 2016. aastaga iseenesest langustrendis, vastavalt 675 ja 123, kuid neid võiks olla veelgi vähem, sest tekkepõhjused on üldjuhul ennetatavad.

Saaremaal oli mullu 88 tulekahju, neist 19 eluhoonete põlengud. Peamised tulekahju tekkepõhjused olid elektriseadme rike, hooletus lahtise tule kasutamisel, elektriseadmete kasutamisel ning suitsetamine.

Print Friendly, PDF & Email