JUHTKIRI: Tunnustus Eestilt

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva eel annab president Narvas üle teenetemärgid 166 inimesele. See, et presidendilt pälvivad riigi juubeli eel tänu nii mõnedki Saare maakonnaga seotud inimesed, näitab, et meil on tublisid ja edumeelseid inimesi, kelle üle uhke olla.

Samas on riiklik tunnustus asi, mille üle võivad rõõmustada needki, kes ise selle tunnustuse osaliseks ei saa. Kuulub ju tunnustus “ühele meie seast”. Saartel on see kogukonnatunne ehk tugevamgi kui mujal. Nii võime siinpool Suurt väina rahuloluga tõdeda, et tunnustatavate seas on mõnigi meie maakonna inimene – on Saaremaalt, Muhust ja ka pisikeselt Abrukalt.

Ühes vallavanem Raido Liitmäega võivad teenetemärgi üle rõõmustada teisedki muhulased. Sest, nagu Liitmäe ise ütleb, näitab riigi tänu, et muhulased ajavad üheskoos õiget asja. Kindlasti on meie seas neidki, kes suurest tunnustusest unistavad. Enamik aga sellele vaevalt et mõtleb, vaid teeb oma igapäevatööd nii hästi, kui oskab ja suudab. Võttes oma õlule muidki kohustusi. Kogukonna hüvanguks.

Print Friendly, PDF & Email