Vallavanem: valitsemise personalikulud langevad (22)

“Olen ka varem korduvalt rõhutanud, et paratamatult ei ole Saaremaa valla 2018. aasta eelarve näol veel tegu ühe suure valla eelarvega, vaid 12 ühinenud omavalit­suse kokkuliidetud erinevate eelarvetega,” kommenteerib Andres Tinno arvamus­avaldust Saaremaa vallavanem Madis Kallas.

Põhjus selleks on väga lihtne: riigi poolt ühinemiseks antud aeg kohalikest valimistest oktoobris vallavalitsuse esimese tööpäevani 1. jaanuaril oli ebapiisav.

Kuna ajapuudus oli meile eelnevalt teada, siis oligi ainus variant minna käesoleva aasta eelarve kokkupanekul välja just sellise mudeli peale. Olen korduvalt rõhutanud ka seda, et Saaremaa vallal tuleb sel aastal vähemalt üks lisaeelarve ja siis saab Saaremaa valda eelarveliselt juba ühtse tervikuna vaadata. Pigem tuleb lisa­eelarveid siiski rohkem kui üks.

Konservatiivne eelarve

Eelarve on koostatud väga konservatiivselt, näiteks on praegusel valitsusel kindel põhimõte, et netovõlakoormus tohib olla maksimaalselt 60% ja üle selle vaid väga äärmuslikel juhtudel. Sellise põhimõtte hoidmine ei olnud lihtne ülesanne, sest mitmes senises vallas oli laenukoormus planeeritud üle 85% või oli selleni juba jõutud. Seetõttu pidi valitsus tegema raskeid otsuseid ja teatud investeeringud tuli lükata edasi aastatesse 2019–2020.

Mis puudutab palgakulusid, siis ka siin saan veel kord kinnitada, et praeguse eelarve palgakulud on moodustunud senistest valdadest ja Kuressaare linnast tulnud palgakulude summana ning oleme ka ise seda meelt, et see number võiks olla väiksem.

Samas tuleb arvestada, et ühinenud omavalitsustes on KOV-süsteemis töötajaid üle 1500, kellest üle poole on lasteaedade ja koolide töötajad. Juba eelarve teiseks lugemiseks on kulude protsent langenud, sest lisanduvad riigipoolsed tulud, mida esimeseks lugemiseks veel laekunud polnud, näiteks varasema maavalitsusega seotud tulud.

Peame leidma täiendavaid ressursse

Täna saab kinnitada ka seda, et valitsemise personalikulud, mis praegu on tugevalt üle 10%, langevad juba paari kuuga eeldatavalt mitme protsendi võrra, sest paljud töökohad viiakse vallavalitsuse struktuurist välja, näiteks koristusteenus, koduhooldustöötajad jm.

Siiski ei peaks me vaatama üksnes seda, kui suur on meie personalikulu, vaid seda, kui palju suudame Saaremaa jaoks ära teha. Ehk näiteks laste koolitoidu või lasteaedade toidu maksumust ei peaks me katma töötajate palkasid kärpides või töötajaid koondades, vaid peame selleks leidma täiendavaid ressursse. Nende otsuste tegemiseks peab vald olema töötanud kindlasti kauem kui praegused 30 päeva.

Print Friendly, PDF & Email