Vallavalitsusele ei meeldi mõte korteritest spaas (12)

Saarte Hääl kirjutas läinud kuul, et Kuressaare Sanatoorium AS ehitab spaahotelli Me­ri edelapoolsesse tiiba eraldi sissepääsuga 16 külaliskorterit. Paralleelselt ehitustöödega esitati Saaremaa vallavalitsusele detailplaneeringu algatamise taotlus, muutmaks spaahotelli kinnistu sihtotstarvet ärimaast osaliselt elamumaaks.

Saaremaa Spa Hotellide juhataja Alar Tõru (pildil) kinnitas, et ehitus ei põhjusta olemasolevas planeeringus põhjapanevaid muudatusi. “Midagi linnaruumis ära ei lõhuta ega ehitata ka juurde ning seetõttu me ei näe, et sihtotstarbe muutmine võiks kuidagi kellegi vastuseisu tõttu takerduda,” nentis ta.

Ometi teatas nüüd Saaremaa abivallavanem Mart Mäeker vastuseks Kuressaare Sanatooriumile, et külaliskorterite muutmine eraldiseisvateks korteriomanditeks ei ole neile vastuvõetav.

Mäeker nendib, et alal peab tagama mereäärse avaliku huvi ja funktsiooni säilimise. “Elamufunktsiooni ei saa anda olemasolevale ärifunktsiooniga kavandatud hoonele, arvestamata ala terviklikkust ja perspektiivikust,” toonitab Mäeker. Ta lisab, et elamumaa sihtotstarbe kavandamiseks tuleb ümber mõtestada kogu kinnistu ruumiline planeering ja anda uus lahendus arhitektuurivõistlusega nii hoonestusele kui ka välialale. “Sealjuures peab arvestama võimalusega olemasoleva spaahotelli osalise või täieliku lammutamise või ümberehitamise osas.”

Mäeker selgitab ka, et tulevikus tekib ala arengutes konflikt seoses omandiõiguse ja seeläbi ka avaliku huviga, sest külaliskorterite muutmine korteriteks tekitab kinnistule vähemalt 17 reaalomandit. See seaks aga ebasoodsasse seisu nii spaahotelli kui ka korterite omanikud hoone ja välialade ehitustööde ning tulevaste võimalike kasutusotstarvete muudatuste osas, rääkimata kogu ala arendamisest ja kavandamisest, sealhulgas mõne tulevase suurprojekti tarbeks, mida asukoht soodustab.

Nõnda soovitab abivallavanem olemasoleva hoone põhjal leida ruumidele ikkagi ärifunktsioonid. “Külaliskorterite muutmine olemasolevast hoonest eraldiseisvateks korteriomanditeks ei ole vastuvõetav,” kinnitas Mäeker. Seega ei nõustu vallavalitsus Pargi tn 16 detailplaneeringu algatamisega vastavalt neile esitatud taotlusele.

Kuressaare Sanatoorium ei lase end sellest aga heidutada. Alar Tõru ütles Saarte Häälele, et nad analüüsivad valla vastust, saamaks aru, millele nende seisukohad tuginevad, ja esitatud põhjenduste vastavust õigusaktidele. “Seejärel otsustame, kuidas edasi tegutseda,” kinnitas ta. Detailplaneeringu algatamata jätmine hotellide juhi sõnul praegu projekti arengut ei sega.

Print Friendly, PDF & Email