Suvaliselt kokkuklopsitud eelarve (24)

Andres Tinno

“Saaremaa valla kokkuhoitud personalikuludest võiks hoopis ühtlustada laste toidukulud lasteaedades ja koolides,” kirjutab Saaremaa vallavolikogu liige, reformierakondlane Andres Tinno.

Praegu käib Saaremaa vallas 2018. aasta eelarve menetlus. Oli arvata, et see pole lihtne protsess ja omal ajal juhtisin sellele tähelepanu ka juhtkomisjonis. Eelarve on poliitiline dokument, mis määrab, kuhu vald suunab maksumaksjate käest kogutud raha ning seega selle, mis on valla eesmärgid.

Tänasel päeval on valla 2018. aasta eelarve puhul mindud lihtsa kokkuklopsimise teed.

Lääne-Saare valla loomise läbirääkimistel panid läbirääkijad kokku põhimõtteliselt ka uue valla eelarve strateegia, kus oli ka näha valla tegevuskava ja plaanid. Lisaks vaatasid kõik osapooled oma kulud üle ja koostati valla struktuur, kus arvestati loodava valla vajadusi.

Tuletan meelde, et Lääne-Saare vallavolikogu valimised olid detsembri keskel ja aega eelarve esitamiseks oli seega veel vähem. Mastaap oli muidugi teine, seda tuleb tunnistada. Vallavanem Madis Kallas võttis eelmise aasta lõpus valla struktuuri esitledes endale suured õigused nii palgavahemiku kui ka töökohtade ülepaisutatud arvu osas.

Sellel volikogu istungil esitasin vallavanemale ka küsimuse, et ega te ometi kõiki neid ametikohti täita ei soovi. Vastus oli, et täidetakse vastavalt vajadusele.

Kahjuks andis see kohe tunda ka käesoleva aasta eelarve esitlemisel. Valla palgakulu 63,4% kogukuludest on ikka meeletu. Kui esialgne 2018. aasta eesmärk peaks olema 58% punkti juurde jõudmine, mis annaks kokkuhoidu 1,93 miljonit, siis nelja aasta eesmärk peaks olema kogupalgakulus jõudmine 50% lähedale.

Loomulikult tähendab selliste numbrite juurde jõudmine tõsiseid ümberkorraldusi ja reforme, mitte nagu praegune kokkuklopsimise meetod.

Ühinemist valmistati ette pea kaks aastat ja seda vedas Madis Kallas. Selleks palgati inimesi ja peeti arvukalt koosolekuid. Ja kui öelda täna, et ei jõua paremini, siis see vastus ei ole rahuldav. Kui protsesse ei juhita kindlakäeliselt ja ei kasutata vajalikke kontrollarve, siis tulemuseks ongi rahulolematus.

Viimasel ajal on räägitud investeerimistest inimestesse. Olen sellega päri ja pakun välja, et kokkuhoitud personalikuludest võiks hoopis ühtlustada laste toidukulud lasteaedades ja koolides.

Lääne-Saare valla üks prioriteete oli lastele korralik kooli- ja lasteaiatoit. Nendes koolides maksab koolitoit 1 euro ega sisalda köögi personalikulu. Näiteks Saaremaa ühisgümnaasiumis on koolitoidu maksumus aga 0,85 eurot ja sisaldab köögi personalikulu. Meie lapsed peaksid saama süüa head ja kvaliteetset toitu, olenemata koolist ja kooli asukohast. Just need on need teenused ja prioriteedid, mille nimel oli see ühinemine oluline.

Kui tulemuseks on aga tõesti see, mida lugesin enne ühinemist kord Postimehest “Ühinemise trikk on see, et kõik jääb nii, nagu on”, siis sellega ma ei nõustu.

Print Friendly, PDF & Email