Saaremaa suurim kool sai taas füsioterapeudi

Kuressaare gümnaasiumi uus füsioterapeut Elo Jõgi tegeleb nende õpilastega, kelle tervis ei võimalda ajutiselt põhigrupi kehalise kasvatuse tunnis osaleda.

ELO JÕGI side Kuressaare gümnaasiumiga õpilase, vilistlase ja nüüd õpetajana on kestnud peaaegu 20 aastat.
Gert Lutter“Meie koolis töötas füsioterapeut üle kümne aasta, aga kui ta eelmise õppeaasta lõpus lahkus, võtsid tema töö pooleks õppeaastaks üle kaks aineõpetajat,” ütles Kuressaare gümnaasiumi spordiosakonna juhataja Ülle Räim. “Jaanuarist on meil aga õnneks uus füsioterapeut Elo Jõgi, kellega õpetajatel on väga hea koostöö.”

Aineõpetaja ja füsioterapeut otsustavad koos, mida põhigrupi tunnist arsti või lapsevanema tõendi alusel vabastatud õpilane tunnis teha võib ja saab.

“Midagi jõukohast me talle ikka leiame,” märkis Räim. “Pärast traumat on ju liikumine parim ravim.”

Füsioterapeut tegeleb oma rühmaga paralleelselt põhitunniga. Tema gruppi kuuluvad need õpilased, kes on sinna määratud direktori käskkirjaga või arstitõendi alusel, samuti need, kes käivad seal väikeste traumade tõttu või ei saa haiguse järel kehalise kasvatuse tunnis täie koormusega kaasa lüüa.

Räime hinnangul on õpilased meelsasti valmis füsioterapeudiga koostööd tegema. “Palju sõltub ka sellest, kuidas õpilasele asja selgitada,” leidis Räim. “Kui õpilane oma tervislikku seisundit koos täiskasvanuga analüüsib ja tegevuskava koostab, siis on seatud eesmärgid igal juhul teostatavad.”

“Kuna lapsed liiguvad koolipäeva jooksul vähe, on tähtis, et kehalise tunnis teeksid kõik midagi jõukohast,” leiab lapsevanem ja Kuressaare gümnaasiumi hoolekogu juht Maris Rebel, lisades, et kui laps on juba kooli tulnud, siis ta mingil moel ikka liikuda saab. “Füsioterapeut suudab igale õpilasele individuaalselt läheneda,” rääkis Rebel. “Kui lapsel on näiteks jalg kipsis, aga ta saab varbaid liigutada, siis ta saab teha peenmotoorikat või midagi muud, mis on talle jõukohane. Sellist asja, et keegi kehalise kasvatuse tunni ajal kooli peal lihtsalt niisama ringi jõlgub, ei tohiks olla.”

Print Friendly, PDF & Email