Oti tootmisala väljaehitamiseks eraldati 199 999,9 eurot

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) värsketest toetusotsustest ilmneb, et Kingli Kinnisvara OÜ projekt Oti külas asuva tootmisala arenduseks peaks toetuseks saama 199 999 eurot. Objekti kogumaksumus on seejuures 536 000 eurot.

Projekti kirjelduse kohaselt on tootmisala mõjuulatus maakonna idaosale suur, kuna kvaliteetsed, nüüdisaegsed ettevõtlustingimused on heade töökohtade loomise alus. Ettevõtlusalana tekkiv sünergia võimaldab luua eriilmelisemaid, keerukamaid ja kõrgema lisandväärtusega töökohti kui ettevõtte arendamine eraldiseisvalt, märgib ettevõte.

Alates taotluse esitamise hetkest on oma tootmist oluliselt laiendamas praegu tootmisalal tegutsev ettevõte, ent sellega seoses on tulnud veelgi ilmsemalt esile vajadus kvaliteetse ettevõtlustaristu järele.

Kindlad investorid, kes on valmis tingimuste olemasolul panustama, on esimeses ringis seotud praegu kõnealusel tootmisalal tegutseva ettevõtte vajadustega. Nende teenuste järele on aga nõudlus nii Saaremaal kui ka Eestis – näiteks kaasaegsetele keskkonnanõuetele vastava kanalisatsiooni olemasolul rajataks alale pulbervärvimisega tegelev ettevõte.

Tootmisala suurus on 2,94 ha ja arvestuslikult mahub sinna neli-viis 1000-ruutmeetrist tootmishalli ja vajadusel lisaks ka väiksemaid.

Kokkuvõttes näeb Kingli Kinnisvara alal tegutsemas vähemalt nelja ettevõtet vähemalt 35 töötajaga. Ala edukal käivitumisel lisanduks ilmselt mitmeid mikroettevõtteid.

Print Friendly, PDF & Email