Tööandjad saavad alaealise töötamise toetust

Alates jaanuarist saavad tööandjad, kes pakuvad tööd 13–16aastastele noortele, taotleda töötukassalt alaealise töötamise toetust, mille üks eesmärke on soodustada noorte tööharjumuse ja -kogemuse saamist.

Toetust makstakse seejuures selle aasta esimeses kvartalis tagasiulatuvalt eelmise aasta eest. “Seega toetuse saamiseks eelmise aasta eest tuleb taotlus esitada hiljemalt selle aasta 31. märtsiks,” toonitas töötukassa Saaremaa osakonna juhataja Ave Reimaa-Lepik. Toetust makstakse, kui tööandja on mul­lu maksnud 13–16aastastele töötajatele brutotöötasuna kok­ku vähemalt 1000 eurot, 2017. aastal erandina teisel pool­aastal ehk vahemikus 1. juunist 31. detsembrini brutopalgana vähemalt 583 eurot.

Toetuse suuruseks arvestatakse iga 13–16aastase töötaja kohta 30% tema eelmise aasta brutopalgast. Toetuse arvestamise aluseks on maksu- ja tolliametile deklareeritud ning töötuskindlustuse andmekogusse kantud tasud alaealiste eest, millelt on kinni peetud töötuskindlustusmakse.

Tööandja saab Reimaa-Lepiku sõnul toetust taotleda nii töölepingu kui ka muu võlaõigusliku lepingu alusel töötanud noorte eest.

Tihti võib just vanematelt inimestelt kuulda, et noortel ei lubata üht või teist tööd teha. Tööharjumus, mis noorelt külge hakkab, on aga tähtis asi. Seega ongi tööandjail nüüdsest lahedamad võimalused noori palgata.

Teisalt on noored väga valivad. Sageli loobutakse pakutud tööst kas siis palga või töötingimuste pärast. Ave Reimaa-Lepiku hinnangul on kriteeriumid, mille alusel tööd valitakse, erinevad. Tõsi, see ei puuduta üksnes noori. Üks on aga kindel – mida kauem otsingud kestavad, seda kiiremini langeb motivatsioon ja kaob tööturu olukorra tunnetus. “Meie konsultantide roll ongi motiveerida inimesi leidma endale sobiv ja väärtuslik töö, aidata tööotsijal erinevate teenuste kaudu leida eneseteostamise võimalus, teha esimesed sammud selles suunas,” rääkis töötukassa Saaremaa osakonna juhataja.

Töötukassa andmeil on noorte tööotsijate hulgas üksjagu neid, kes on lõpetanud ametikooli, kesk-eriõppeasutuse või kõrgkooli. Reimaa-Lepiku sõnul pöörduvad inimesed töötukassasse erinevatel põhjustel ja eluetappide lõppedes, sealhulgas koolide lõpetamise järel.

“Noorte hulgas on neid, kes ei leia kohe erialast tööd. On ka neid, kes ei ole päris kindlad, kas omandatud eriala on ikka tema kutsumus. Elukoha valikulgi on oma osa. Saaremaale elama tulnud noored vajavad abi tööandja leidmisel,” märkis Reimaa-Lepik.

Print Friendly, PDF & Email