Suur osa ametikooli tasuta koolitustest on uued

Kuressaare ametikoolis on alanud registreerimine selle aasta tasuta tööalastele täienduskoolitustele. 14 koolitusest suur osa on sellised, mida pole varem õpetatud.

TASUTA TÄIENDUSKOOLITUSELE : Kuressaare ametikooli koolitusjuht Ade Sepp julgustab koolipinki istuma kõiki, kel huvi koolitusprogrammi pakutavate erialade vastu.
MAANUS MASINGAmetikooli teabejuhi Taavi Tuisu sõnul on nad täienduskoolitusega tegelenud juba aastaid, aga tänavuse aasta programm saadi alles valmis. “Panime selle oma veebilehele üles ja esimesed huvilised on juba registreerunud,” lausus Tuisk.

Eelmiste aastate põhjal saab teabejuht öelda, et enim tuntakse huvi raamatupidamiskursuste vastu ning selgi aastal on plaanis korraldada kaks raamatupidamiskursust. “Sellele koolitusele on nii palju tahtjaid, et kõigile ei jagu kohtigi,” mainis Tuisk.

Koolitusjuht Ade Sepp täpsustas, et raamatupidamiskoolitus on FIE-dele ja alustavatele ettevõtetele.

Vaja põhjendada

“Kui kursusele soovijaid on rohkem kui kohti, saab koolitusele pääsemisel otsustavaks see, kui hästi on oma osalemissoovi registreerimisel põhjendatud,” märkis Sepp.

Ainsana ja esmakordselt Eestis viib Kuressaare ametikool läbi komposiitmaterjalide valmistaja-lamineerija koolituse. 120-tunnise koolituse õppekava valmis eelmisel aastal lõppenud rahvusvahelise projekti COMPOHUB raames.

Ade Sepp lisas, et peale eelnimetatud kursuste saavad täiskasvanud koolitada end ehitusviimistluse, raaljoonestamise, kokanduse ja peoteeninduse, sündmuskorralduse ning käsitöö valdkondades. Eelmistel aastatel on tasuta kursustel osalenud inimesi ka mandrilt.

Koolitusprogrammid tuleb Sepa sõnul paljuski koostada lähtuvalt OSKA raportitest. Koolitusjuht saab infot ka osalejatelt, kes annavad teada, milliseid oskusi ja teadmisi nad vajaksid, et tööalaselt areneda. Kahjuks pole tööandjad Sepa sõnul oma soovidega kooli poole pöördunud.

Osaleda saavad ka pensionärid. Üks sihtgruppidest on 50+ inimesed. Seni on pensionäre osalenud pea igal koolitusel. Koolipingis on olnud ka töötuid, kes saavad osaleda koolituskaardiga. Töötukassa maksab neile sel juhul nii sõidukompensatsiooni kui ka stipendiumi.

Koolitused on mõeldud enamjaolt täiendusõppena. Komposiitmaterjalide valmistaja/lamineerija koolitus on mõeldud aga uue eriala omandamiseks. Lõpetanu saab tunnistuse, kus on märgitud õpiväljundid, mida koolitatav on omandanud.

Õhtuti ja laupäeviti

Koolitusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest täiskasvanute tööalase täienduskoolituse tellimuse kaudu.

Koolitustele saab end registreerida ametikooli veebilehel ning õppetöös saavad osaleda vähemalt 17aastased põhiharidusega inimesed, kes ei õpi kutseõppeasutuses või kõrgkoolis riigieelarvelisel õppekohal. Koolitused toimuvad õhtuti ja laupäeviti. Õpiaja pikkus on 32–120 tundi.

Print Friendly, PDF & Email